munnbind

Anbefaler munnbind igjen i Trondheim

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune anbefaler at vi igjen bruker munnbind i situasjoner på offentlig sted der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand. – Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man…Fortsatt påbud om bruk av munnbind

Trondheim kommune minner om at det fortsatt er påbudt å bruke munnbind innendørs i det offentlige rom der du ikke kan holde én meters avstand til andre. Dette gjelder også personer som er vaksinerte. I den lokale forskriften heter det…Usikker på tiden som kommer

Etter elleve måneder med restriksjoner i forbindelse med pandemien har smittevernhensyn blitt en vane for de fleste av oss. Med variasjon i smittetrykket har også de lokale forskriftene vært i endring underveis. For noen merkes det bedre enn for andre…


Nå anbefales det bruk av munnbind på offentlige steder

Trondheim kommune oppfordrer nå befolkningen om å bruke munnbind i det offentlige rom. Anbefalingen gjelder fra og med torsdag 10. desember og gjelder blant annet ved butikker og kjøpesentre. Ukjent smitte Fra før er det innført påbud om munnbind når…