Anbefaler munnbind igjen i Trondheim

Annonse

Kommuneoverlege Tove Røsstad anbefaler nå folk om igjen å lete frem munnbindet når du reiser kollektivt og er på steder der du ikke kan holde avstand til andre.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune anbefaler at vi igjen bruker munnbind i situasjoner på offentlig sted der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

– Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man blir sittende eller stående tett på hverandre over litt tid, sier Tove Røsstad.

Kommuneoverlegen minner igjen om at god håndhygiene og avstand til andre også er viktige bidrag for å hindre at smitten sprer seg.

Ikke lokal forskrift

I et notat til formannskapet tirsdag 2. november skriver kommunelegen at det er en generell økning i antall smittede på landsbasis og at vi i de siste ukene har vi også sett en økning i antall smittede i Trondheim.  Men det understrekes i notatet at situasjonen oppfattes for tiden ikke å være så alvorlig at det er grunnlag for å sette begrensinger i form av lokal forskrift.

Smitte er spredd over de fleste aldersgrupper, men elever i videregående skole dominerer med 26% av smittede siste uke. Denne gruppen er etterfulgt av elever i barneskolen med  21% av de smittede.  Aldersgruppen over 65 år utgjør 6%. Det er mye luftveisinfeksjoner i barnehager, men korona utgjør kun en liten andel av dette. Knapt 2% av de totalt påviste koronatilfellene forrige uke var i barnehager.

Smittes hjemme og på skolen

– De fleste smittede vet hvem de er smittet av. Viktigste smittearena er fortsatt i hjemmet, men skolen har også blitt viktig smittearena i løpet av de siste ukene. Ca 20% har ukjent smittekilde slik at det er også sirkulerende smitte i samfunnet som ikke er kjent, skriver kommuneoverlegen i notatet til formannskapet.

Kommuneoverlegen skriver videre:

Med høy vaksinasjonsdekning, er vi langt bedre rustet til å tåle et høyere smittetrykk en tidligere. Vi ser at de fleste beboere som blir smittet i sykehjem, ikke utvikler alvorlig sykdom. Vi ser imidlertid at også vaksinerte voksne, både yngre og eldre, kan bli ganske syke med høy feber over flere dager. Betydelig smittespredning vil derfor kunne være krevende med tanke på tilstrekkelig bemanning på kommunens ulike tjenester og i samfunnet forøvrig.