Nå anbefales det bruk av munnbind på offentlige steder

Annonse

Det er ukjent smitte i omløp i Trondheim og det er derfor i tillegg behov for umiddelbare tiltak for å begrense videre smittespredning blant folk i Trondheim.

Trondheim kommune oppfordrer nå befolkningen om å bruke munnbind i det offentlige rom. Anbefalingen gjelder fra og med torsdag 10. desember og gjelder blant annet ved butikker og kjøpesentre.

Ukjent smitte

Fra før er det innført påbud om munnbind når du reiser kollektivt og med drosje. Nå anbefaler kommunen også at du bruker munnbind når du for eksempel besøker et kjøpesenter eller beveger deg på andre offentlige steder innendørs.

– Vi har i løpet av siste uke sett en utvikling i smittesituasjonen som gir grunn til sterk bekymring. Mange smittede med ukjent smittekilde medfører krevende smittesporinger som nå gjør at kapasiteten på smittesporingen er svært presset og vi ligger på etterskudd i smittesporingsarbeidet. Som et akuttiltak økes kapasiteten på sporingen ved å omdisponere helsepersonell fra andre områder, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Det er ukjent smitte i omløp i Trondheim og det er derfor i tillegg behov for umiddelbare tiltak for å begrense videre smittespredning blant folk i Trondheim.

Trondheim kommune gir følgende sterke anbefaling

Ungdom født før 2008 og voksne bes bruke munnbind

 • Innendørs i offentlige rom som
  • butikker
  • fellesarealene på kjøpesentre
  • på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet
  • tros- og livssynslokaler
  • lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve idrettsaktiviteten.
 • Utendørs i tett befolkede områder (som julemarked)

Anbefalingen innebærer ikke bruk av munnbind i skoler og barnehager og heller ikke økt bruk av munnbind i andre kommunale tjenester og institusjoner.

Dersom anbefalingen ikke følges tilfredsstillende og smittesituasjonen fortsatt ikke er avklart neste uke, vil det kunne være aktuelt å pålegge utvidet bruk av munnbind gjennom en forskrift.

Helt avgjørende

I tillegg til bruk av munnbind, er det fortsatt vesentlig å holde minst en meters avstand og være særlig nøye med å vaske eller sprite hendene. Det er nå helt avgjørende at man holder seg hjemme og tester seg ved symptomer fra luftveiene, selv milde.