Disse koronareglene gjelder i Trondheim – anbefaler munnbind på buss og i drosje

Annonse

Formannskapet i Trondheim vedtok 21. september å fjerne påbud om bruk av munnbind på offentlig sted. Likevel anbefaler kommunen deg å bruke munnbind når du tar bussen, drosje eller reiser med andre offentlige kommunikasjonsmidler.

Her finner du oversikt over hvilke koronaregler og anbefalinger som gjelder i Trondheim nå. Saken er oppdatert etter formannskapets møte 21. september. 

Formannskapets anbefaling om bruk av munnbind gjelder for voksne og barn over 12 år der du ikke kan holde én meters avstand til andre. Den samme anbefalingen gjelder for deg som tar drosje og for drosjesjåfører.

Anbefaler registrering

Trondheim kommune anbefaler at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Treningssenter

Den tidligere anbefalingen om at det skal være minimum to meter avstand mellom personer som trener på treningssenter er nå tatt bort. Den nasjonale forskriften, som fortsatt gjelder også i Trondheim, sier at det skal være minst én meters avstand. Folkehelseinstituttets anbefaling om at det fortsatt bør være minst to meters avstand ved høyintensiv trening, står fortsatt ved lag.

Fritak for smittekarantene

Dette gjelder fortsatt som forskrift i Trondheim kommune:

Elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene når de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer for testing av barn og ungdom under 18 år som grunnlag for unntak fra smittekarantene.

Det betyr at elever i videregående skole, enten de er over eller under 18 år, skal følge de samme reglene som gjelder for barn og unge i skolene der det nå er åpnet for å teste seg ut av smittekarantene. Med andre ord innfører Trondheim en ordning der det ikke skilles på om eleven i den videregående skolen er over eller under 18 år for å kunne teste seg ut av smittekarantene. Dette er en spesiell bestemmelse som gjelder i Trondheim for elever i den videregående skolen.

Generelle smittetiltak

Det er samtidig grunn til å minne om de grunnleggende smittevernsreglene som vi alle kjenner. Ved enkle grep kan du bidra til å forhindre smitte:

  • Vær nøye med håndhygiene – sprit og/eller vask hendene
  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Hold antall personer du møter så lavt som mulig