Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå – påbud om munnbind gjeninnføres

Annonse

Formannskapet i Trondheim innførte 26. august påbud om bruk av munnbind på offentlig transport og på steder innendørs der du ikke kan holde minst en meters avstand. Det innføres også påbud om at serverings- og skjenkesteder med alkoholservering skal registrere alle sine kunder.

Her finner du oversikt over hvilke koronaregler og anbefalinger som gjelder i Trondheim nå. Saken er oppdatert etter formannskapets møte 26. august 2021. Den nye forskriften gjelder til 7. september.

Formannskapet vedtok torsdag 26. august å gjeninnføre påbud om bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år. Påbudet gjelder på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der du ikke kan holde minst en meters avstand. Det er gitt fritak for påbudet for personer som av medisinske hensyn ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i drosjer

Det gjelder også et påbud om bruk av munnbind i drosjer. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruk munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen.

Fra forskriften

I den midlertidige forskriften heter det: Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, studiesteder, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke for utøvere under selve kultur eller idrettsaktiviteten.

Plikt til registrering

I tillegg til en gjeninnføring av munnbindpåbud har formannskapet vedtatt å pålegge alle serverings- og skjenkesteder som serverer alkohol om å registrere alle enkeltkunder når de kommer til lokalene. Dette gjøres for å lette smittesporingen og dermed være et bidrag til å begrense ytterligere smittespredning.

Anbefaler hjemmekontor

I tillegg til munnbindpåbud og påbud om registrering forsterker Trondheim kommune nå sine anbefalinger til innbyggerne. I vedtaket fra formannskapet heter det at det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som må benytte kollektivtransport til og fra jobb, kan jobbe hjemmefra så langt dette hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Treningssenter

De tidligere anbefalingene som ble vedtatt av formannskapet i juni videreføres. Det betyr at det fortsatt anbefales minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.

Begrens sosiale kontakter

Trondheim kommune understreker også en sterk anbefaling om å begrense dine sosiale kontakter så mye som mulig. Dette gjelder ikke egen husstand, eller personer du møter på arbeid eller på skole.

Nasjonale regler og anbefalinger

Ut over disse lokale påbudene og anbefalingene gjelder de nasjonale regler og anbefalinger også i Trondheim. Pandemien er ikke over, og det er fortsatt en rekke begrensninger du må forholde deg til.