Ombyggingen går etter planen

Annonse

(Foto: Nidelven menighet)

Arbeidet med ombygging av Hoeggen kirke går etter planen. I første etasje er etablering av kontorplasser for staben snart ferdig. Det har vært noen utfordringer i løpet av arbeidsprosessen, men disse har fortløpende blitt løst av entreprenør, og ser så langt ikke til å bety noen forsinkelse.

I første etasje er etablering av kontorplasser for staben snart ferdig. Det er bygd flere cellekontorer, ett kontorlandskap samt to samtalerom for ansatte som sitter i landskap. Det er bygd garderober med dusj samt et nytt delikat kjøkken.

(Foto: Nidelven menighet)

Det er også åpnet opp veggen mot sør/øst i det rommet som tidligere ble brukt til ungdomsaktiviteter. Her blir det store vinduer og ny inngang for tilkomst til lokalene. Det har vært mye arbeid med støpning av nye bæresøyler for orgelgalleri, men dette er nå ferdig. Det pågår nå grunnarbeid i bakkant av kirken samt i sør/østlig område der det skal lages støttemur.

(Foto: Nidelven menighet)

Inventar og kjøkken

I forbindelse med ombyggingen av kirken har menigheten selv fått ansvaret for finansieringen av både nytt kjøkken og inventar i forbindelse med kirkestuen. Det har derfor blitt vedtatt at de skal gjennomføre en innsamlingsaksjon i denne forbindelsen.

–  Vi får nytt kjøkken i forbindelse med kirketorget samt en ny kirkestue i tredje etasje. Her får menigheten eget ansvar med finansiering av kjøkken samt inventer til kirkestue. Menighetsrådet har derfor vedtatt at vi starter en innsamlingsaksjon ut 2022 for å samle inn penger til finansiering av disse kostnadene, uttaler menigheten på sin Facebook-side.

(Foto: Nidelven menighet)

Gleder seg til å ta i bruk kirken igjen

Det har vært noen utfordringer i løpet av arbeidsprosessen, men disse har fortløpende blitt løst av entreprenør, og ser så langt ikke til å bety noen forsinkelse. Går alt etter planen er ombyggingen fullført innen slutten av mai. Menigheten ser fram til dette og gleder seg til å ta kirken i bruk igjen.

(Foto: Nidelven menighet)

En ny tid i kirkeåret

Søndag 27. februar er det fastelavn og Nidelven menighet forbedrer seg på en ny tid i kirkeåret. Det er to gudstjenester i menigheten, høymesse med dåp og bidrag fra konfirmanter i Tempe kirke kl. 11:00 og gudstjeneste med dåp i Bratsberg kl. 13:30. Sogneprest Kjartan Bergslid preker.

– Nå ber vi spesielt for de som rammes av krig i Ukraina – vi ber om fred og håp. Vi tenner lys. Vår kollekt søndag går til Røde kors sitt humanitære arbeid i Ukraina som er rammet av krig. Vi ber sammen med resten av kirken for folket i Ukraina, skriver Nidelven menighet om søndagens gudstjenester.

 

Les også denne – «Stengt frem mot sommeren 2022»