Menighetenes markering av påsken

Annonse

Skjærtorsdag inviteres det til kveldsgudstjeneste i Leira Kapell (Foto: Per Ole Berg)

Av Redaksjonen

Påsken er en høytid hvor mange velger å reise til fjells, men mange tar også valget om å tilbringe denne tiden i byen. Her er en liten oversikt over kirkens aktiviteter denne påsken.

Hoeggen, Tempe, Leira og Bratsberg menigheter feirer påskens gudstjenester sammen og her er programmet.

Skjærtorsdag 18.04 kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste i Leira kapell med H. Thorsen, K. Bergslid og O. Bølset. Etter gudstjensten spiser vi et felles måltid sammen.

Langfredag 19.04 kl.11.00: Pasjonsgudstjeneste i Hoeggen kirke med R. Dahle Svanholm, O. Bølset og S. Ferstad , munnspill.

Påskedag 21.04 kl.1100: Høytidsmesse i Hoeggen kirke med K. Bergslid, O. Bølset og T. Solli, trompet. Dåp. Det vil også bli aktiviteter for barn.

2. påskedag 22.04 kl 19.00: Påskelovsang i Hoeggen kirke. Sangstund med nye og gamle påskesalmer.

Palmesøndag ble det arrangert høymesse i Tempe Kirke.