Nytt navn, større menighet

Annonse

Nye Nidelven Menighet består av disse fire kirkene. (Foto: Nidelven Menighet)

Det som tidligere var delt opp i to menigheter er nå samlet som en større enhet under navnet Nidelven Menighet. Den nye menigheten består av Hoeggen Kirke, Tempe Kirke, Leira Kapell og Bratsberg Kirke. Endringen trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Temagudstjeneste og høymesse

På menighetens nye Facebook-sider kan man finne relevant informasjon som omhandler de ulike aktivitetene i de respektive kirkerommene. Denne helgen arrangeres det høymesse ved Kjartan Bergslid i Leira Kapell hvor konfirmantene har medvirket i planleggingen, og de vil også delta på gudstjenesten. Organist er Øystein Løvli.

I Hoeggen Kirke arrangeres det Temagudstjeneste ved Steffen T. Aune, her har også gudstjenesten blitt planlagt sammen med Solidaritetskonfirmantene som vil delta denne søndagen. Organist ved gudstjenesten er Turid Follestad.

I både Leira Kapell og Hoeggen Kirke annonseres det med kirkekaffe.