Stengt fram mot sommeren 2022

Annonse

Omgjøringen og utbyggingen av Hoeggen kirke gjør at kirka vil være stengt helt fram mot sommeren 2022. Det meste av aktivitet er derfor flyttet til Tempe kirke.

Hovedgrepet som er gjort for å holde igang både gudstjenesterytmen og andre menighetsaktiviteter, er å flytte mesteparten av det som har foregått i Hoeggen kirke til Tempe kirke. Dette omfatter også kontorarbeidsplassene til de i staben som har hatt plass i Hoeggen kirke.

Diakoniens dag

Diakoni er kirkens hjerte. Nidelven menighet ønsker alle velkommen til gudstjeneste på diakoniens dag søndag 12. desember kl. 11 i Tempe kirke.

Hva er diakoni, og hva ønsker vi at diakoni skal være? Hva vil det egentlig si å være kirke, og hvorfor er frivillighet så viktig? Dette blir tema på søndagens gudstjeneste.

Diakoni er et begrep som brukes innen den kristne kirken om dens arbeid med nestekjærlighet som perspektiv. Det er definert som «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet», ifølge Wikipedia.