Meningsløst skadeverk med spraymaling

Annonse

(Foto: nardoposten.no)

Denne uken er det utført skadeverk på gapahuken ved aktivitetsparken i Vestlia Borettslag. Utydbare signaturer er påtegnet både den flotte fasiliteten i dalen og idrettslagets container ved skitrekket.

På den relativt nye gapahuken som er satt opp av Vestlia Borettslag i dalen mellom Arne Fjellbus veg og Edgar B. Schieldrops veg er det i løpet av den siste uken tagget med både svart og hvit spraymaling. Det meningsløse budskapet som er påtegnet to av sidene på det ellers så flotte samlingsstedet som skal være til glede for fellesskapet fremstår skjemmende på omgivelsene.

(Foto: nardoposten.no)

Også ved bunnen av Steinan Skitrekk er det etterlatt en signatur på idrettslagets container. Denne ligger noe mer skjermet plassert, men taggingen der er like fullt et skadeverk i likhet med det som er påført gapahuken.

(Foto: nardoposten.no)

Litt mer uskyldig

Innvendig i gapahuken er det litt mer uskyldig «tagging» som har pågått, der er det nemlig brukt kull og halvbrent ved til å pynte på veggene. Dette er mulig å ta hånd om på en litt lettere måte enn det som har forekommet utvendig, og er heller ikke like sjenerende.

(Foto: nardoposten.no)

 

(Foto: nardoposten.no)

 

Taggingtags eller «throw-ups» er en form for graffiti der stiliserte navnesignaturer blir spraymalt eller tusjet på vegger, offentlige toaletter osv. «Throw-ups» kalles de når taggen er i større format, der hver bokstav er avgrenset av konturlinjer.

Utøverne blir kalt writere og tilhører ofte spesielle ungdomsmiljøer, gjerne innen hiphop-kulturen.

Innen denne sjangeren finnes det utrolig mange dyktige kunstnere som på en positiv måte kan sette preg på sine omgivelser. Nardo-Posten kan med hånda på hjertet formidle at det ikke er en av disse som har vært på besøk i Vestlia.

Tagging som skadeverk

Tagging kan straffes som skadeverk, og vedlikeholdsetater og huseiere verden rundt bruker hvert år store summer på fjerning av uønsket graffiti. I 2008 ble taggingen anslått å koste USA 25 milliarder dollar (ca. 150 mrd. kr). I 2007 beregnet Oslo Sporveier (nå Ruter) at tagging hvert år kostet dem 30 millioner kroner. I 2011 hadde dette økt til ca. 40 mill. kr. I tillegg var kollektivmidler ute av drift mens taggingen ble fjernet. Tagging er også et arbeidsmiljøproblem fordi en må bruke løsemidler for å fjerne taggingen.

(Kilde: Wikipedia)

Opplever du tagging som et problem i ditt nærmiljø?

Klikk her for å sende oss en melding!