Aktivitetspark i Vestlia begynner å ta form

Annonse

For å gjenbruke en vegg som har stått til ingen nytte de siste årene er det malt på blinker med poeng og montert stengene & tverrliggeren fra et fotballmål.

Av Redaksjonen

I dalen nedenfor Steinan Skitrekk er en ny aktivitetspark i ferd med å ta form. Nå samarbeider Vestlia Borettslag og Othilienborg IL om å få på plass ballbinge i tillegg til den allerede etablerte hinderløypa.

Asfalt etter rehabilitering

Etter Vestlia Borettslag gjennomførte omfattende rehabiliteringsarbeider ble det et areale i dalen mellom Edgar B. Schieldrops veg og Arne Fjellbus veg som sto igjen ferdig asfaltert. På deler av denne «sokkelen» valgte borettslaget å etablere ei hinderløype med gummiasfalt som underlag., denne sto ferdig til bruk juli 2018. I følge styremedlem Bernt Kalseth i Vestlia Borettslag er oppfatningen at dette har vært et bra tiltak som benyttes både av enkeltpersoner og grupper fra skoler og barnehager i området. Det foreligger ingen erfaringstall som viser hvor mye apparatene brukes.

Hinderløypa består av mange ulike utfordringer som passer like godt til trening som til lek. Her kan man sette både balanse og styrke på prøve.

På en del av asfalten utenfor løypa er det merket opp med basseringer og ballveggen har fått «en ny vår».

Slik ser det nå ut fra Arne Fjellbus veg. Her monteres gapahuk og det foregår grunnarbeid med tilrettelegging for ballbinge.

Gode nyheter – ballbinge ved skitrekket!

Slik lød budskapet på Othilienborg IL sin Facebook-side onsdag ettermiddag. Videre kunne man lese;

Når vi så i tillegg har fått velvillig bistand fra Vestlia Borettslag som stiller med både tomt, maskiner, mannskap og økonomiske midler til å opparbeide grunnen, er det virkelig grunn til å smile fornøyd.

Dette betyr at idrettslaget befester enda bedre sin rolle i lokalmiljøet i tillegg til det godt etablerte skitrekket de drifter bare noen meter unna.

Styremedlem i Vestlia Borettslag Bernt Kalseth skuer utover arealet som nå prepareres for å legge kunstgresset til ballbingen.

Regulert som aktivitetsområde

Kalseth forteller oss at Trondheim Kommune har vært positiv til Vestlia Borettslags planer for bruk av dalen og har tillatt bruk av deres område for deler av asfaltplata og ballveggen. Hele dalen fra Arne Fjellbus veg ved rundkjøringen og ned til barnehagen og over til internveiene i Edgar B. Schieldrops veg er fra tidligere regulert som aktivitetsområde og ballplass. Trondheim Kommune hadde tilbudt  Othilienborg IL ballbingen, som kommer fra et område kommunen må omdisponere bruken av. Idrettslaget tok kontakt med borettslaget med spørsmål om det var interessant å  gå sammen om dette. Ballbingen reduseres i størrelse for å få plass inn på det området som borettslaget kunne dedikere til å etablere dette som et tilbud i bydelen.

Ballbinge i deler, men før året er omme vil nok både ballbingen og gapahuken stå ferdig.

Monteringen av gapahuken er i gang og den skal stå ferdig i løpet av året.

Oppgradert frisbeegolf

I tillegg til de allerede nevnte aktivitetene eksisterer det også en flott frisbeegolfbane som ble oppgradert til fjorårs-sesongen. Kommunen har også forpliktet seg til å klippe vegetasjonen langs denne løypa flere ganger gjennom den aktuelle tiden av året, noe som gjør det mer attraktivt å benytte fasilitetene. Her har det vært en merkbar vekst i bruk siden oppgraderingen ble utført.

Frisbeegolfbanen er merket på alle utkastramper slik at man enkelt kan manøvrere seg gjennom løypa.

 

Attraktivt borettslag

Vestlia Borettslag sto ferdig med byggetrinn 1 i 1973, bestående av 11 blokker i Edgar B. Schieldrops veg. Vestlia 2 sto ferdig i 1975 og besto av 5 blokker i Arne Fjellbus veg. I 1983 sto 37 rekkehusleiligheter ferdig fordelt på 30 i Arne Fjellbus og 7 i Edgar B. Totalt består borettslaget av 361 boenheter.

– Vi vil med investeringene i oppgradering av våre lekeplasser for små barn og nå kvartalslekeplassene/aktivitetsplassene i dalen framstå som et moderne borettslag. Ser vi på anleggene i dalen i lag med omliggende anlegg, Steinan Skitrekk, Diskgolfparken (Frisbeegolfbane), Othilienborg fotball- og sandvolleyball-baner og skotthyllbanen  har borettslaget et område å være stolt av. Dette i tillegg til barnehager, skoler og butikker i nærområdet gjør Vestlia til et attraktivt borettslag. Vi ligger sentralt til i Trondheim med god bussforbindelse til «byen». Samlet vil dette i lag med bebyggelse med «luft» mellom bygningene gi rom for godt bomiljø, avslutter Kalseth.