Stengt inntil videre grunnet uvettig adferd

Annonse

(Foto: nardoposten.no)

De siste årene har frisbeegolf blitt en stadig mer populær både idrett og fritidsaktivitet. I Trondheim finnes det opptil flere slike baner, og disse er gjerne plassert på områder som er ment til rekreasjon og fri ferdsel i vårt uterom.

Ved Steinan skitrekk i Vestlia er en av frisbeegolf-banene i Trondheim. Her er det flotte forhold for å bedrive sporten med et terreng som byr på både utfordringer og variasjon. Denne banen har eksistert i noen år, men er oppgradert i senere tid.

Den siste måneden har det ikke vært aktivitet ved denne banen, og i følge Trondheim Frisbeeklubb sine hjemmesider skyldes dette uvettig kasting og oppførsel i forhold til andre brukere av området. Klubben har derfor sett seg nødt til å stenge banen i Vestlia inntil videre.

(Foto: nardoposten.no)

Orden og ro

Noen nabolag i nærhet til disse diskgolf-anleggene har hatt utfordringer med at ordinære bestemmelser for orden og ro ikke har blitt overholdt, men at aktivitet ved banen ofte forekommer også etter klokken 22 om kvelden. Dette kan oppleves som svært forstyrrende i eksempelvis et borettslag. Det at dette ikke har blitt overholdt i Vestlia er en av årsakene til at styret i Trondheim Frisbeeklubb har besluttet å stenge banen inntil videre.

En annen årsak er i tillegg at det ikke alltid blir tatt tilstrekkelig hensyn til andre brukere av området. I regelverket for bruk av banen heter det at kasting når det kommer folk på veier eller stier ikke skal forekomme, og at man da skal vente.

(Foto: nardoposten.no)

Ingen vil at anlegget skal forsvinne

Frisbeegolf har de senere årene vært en idrett i stor vekst, og med en slik økning i aktivitet kommer gjerne også voksesmertene. Dette tar Trondheim Frisbeeklubb på alvor, og når klagen først kom var responstiden på tiltak imponerende. I følge styremedlem Geir Olav Svee hadde klubben fattet vedtak kun en time etter klagen var mottatt, og etter kun fire timer var hele banen i Vestlia stengt med tildekte kurver. Kun kort tid etter var det oppdatert informasjon om den midlertidige stengingen publisert på de aktuelle digitale flatene.

Svee forteller at ingen har til formål at anlegget skal stenges ned permanent, men at det hele handler om uvettig adferd og mangel på hensyn til omgivelsene som må korrigeres. Han forteller videre at det har vært oppklarende samtaler mellom klubb, kommune og borettslag. I tillegg har representanter for klubben gått over banen sammen med kommunen for å se på modifiseringer og tilpasninger slik at banen får bestå med 18 hull.

Økt vedlikehold

En av de positive faktorene som banen har ført med seg er blant annet at kommunen vedlikeholder området med klipping av gress og fjerning av vegetasjon på langt hyppigere basis enn hva de gjorde før banen ble etablert.

Geir Olav Svee understreker hvor viktig det har vært for klubben å ta grep øyeblikkelig, og at de tar tilbakemeldingene med største alvor. Tiltak er allerede iverksatt for å kunne få til et godt samspill mellom alle som måtte benytte området som frisbeegolf-banen er plassert på.

– Vi ønsker å spille på lag, avslutter Svee.