Med plass for flere musikanter

Annonse

(Foto: Steindal skolekorps)

Med nasjonaldagsfeiring lagt bak oss er det likevel ikke stopp for aktiviteten i korpsmusikkens verden. Nye musikanter skal rekrutteres, og Steindal skolekorps gleder seg til å ønske nye aspiranter velkommen etter sommerferien.

Korpset har så langt denne våren hatt to prøvekvelder, og det er ganske mange som har meldt seg for oppstart til høsten. Men om flere skulle ha lyst til å bli med er det fortsatt plass.

– Vi har fortsatt god plass, og mange flotte instrumenter på lager som tørster etter å bli spilt på, skriver korpset på sin Facebook-side.

Å ha barn i korpset

Steindal Skolekorps er et fritids- og musikkopplæringstilbud for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise korpsmusikantene har de engasjert dirigenter med musikkutdanning på universitetsnivå. Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen. Øvrig drift av korpset er det foreldre som står for gjennom styret og komiteene.

Tilpassede utfordringer

Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å bli kjent med det nye instrumentet sitt. Dette skjer gjennom øvelser i aspirantkorpset, timer på Kulturskolen og øving hjemme. Etter at de grunnleggende ferdighetene er på plass, tar musikanten plass i juniorkorpset fra andre året. Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, og korpskonseptet er godt egnet for å gi musikantene tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter talent eller øvingsiver.

(Foto: Bård H. Rennemo)

Ferdigheter for livet

Steindal skolekorps ble etablert i 1981 og har vært et tilbud som har gitt mange barn og unge ferdigheter med seg videre på veien i livet. Det å lære seg noter og spille et instrument er noe barn kan ha glede av livet ut, samt at samspill også er en verdifull ferdighet på andre arenaer.

Korps kan være en morsom og sosial arena både for barna og for de voksne! Dette gjenspeiler seg ikke bare i Steindal skolekorps, men også de andre skolekorpsene i nærmiljøet.