Ikke som et ordinært marked

Annonse

I helga ble det arrangert loppemarked ved Steindal Skole igjen. Med smittevernhensyn å ta ble det ikke det storstilte markedet som tradisjonelt pleier å være, men med værgudene på sin side fikk skolekorpset gjennomført arrangementet i et litt annet format, utendørs for anledningen.

Det ble flotte rammer værmessig for å bruke skolegården også under åpen himmel i tillegg til de teltene som var satt opp i forbindelse med loppemarkedet. En flott måte å gjennomføre på for å kunne ivareta smittehensyn på et godt vis. Ikke overraskende var det et noe begrenset besøk både lørdag og søndag, noe som gjorde det lett å overholde godt smittevern.

 

Det årlige loppemarkedet er en av Steindal Skolekorps sine inntektskilder for å kunne opprettholde et godt tilbud til barn og unge. Omsetningen i år kan ikke på noen måte sammenlignes med hva et ordinært marked ville generert, men de håper på at dette skal kunne dekkes av kompensasjonsordninger. Det som var et av de viktige elementene ved å arrangere loppemarked i år var å minne folk på at de er der, og å bevare kontinuitet ved å overføre kunnskap om hvordan dette blir organisert til nye aspirantforeldre og juniorforeldre som ikke hadde vært med før.

Så kan man bare håpe at loppemarkedet er tilbake i sin tradisjonelle form igjen til neste år!