Begrensninger i kapasiteten

Annonse

Med nye anbefalinger fra helsemyndighetene i forbindelse med oppblomstringen av koronasmitte og for å ivareta et godt smittevernhensyn er det mange som gjør endringer igjen i disse dager. Estenstadhytta er en av de aktørene som tar dette på alvor og begrenser derfor kapasiteten inne.

Endringer i helgene

På grunn av den økte smitteoppblomstringen av covid-19, og den økte risikoen dette medfører både for gjester og ansatte ved Estenstadhytta vil det ikke bli servert middag i hytta på onsdager framover. Det vil bli mindre sitteplasser inne i hytta og det vil bli mindre besøkskapasitet i helgene. Men med alle utebenkene så skal det være mulighet for en sitteplass for alle som kommer for å få kjøpt kaffe og kanelbolle i det fine høstværet.

 

Et yndet turmål

Estenstadhytta har siden slutten av 50-tallet vært et populært serveringssted hele året for turgåere og aktive friluftsmennesker i Estenstedmarka i Trondheim. Estenstadhytta er et ettertraktet turmål som normalt sett har 170 sitteplasser inne, pluss rundt hundre sitteplasser ute. De holder åpent fire dager i uken, henholdsvis tirsdag, onsdag, lørdag og søndag.

Litt av historien

I 1958 ble Estenstadhytta bygd, og mye av arbeidet ble gjort på dugnad. Det ble en del diskusjon i styret om det skulle bygges vei til hytta for å få fram materialene, men det ble nedstemt. For de som da var forholdsvis unge, var det utenkelig med vei inn i marka. Da var det bare én mulighet igjen: å bære materialene fra Tømmerholt til byggeplassen. Det var ikke lørdagsfri dengang, så det var hovedsakelig søndagene som ble benyttet til transport av materialer. Da gikk det en lang karavane med sandsekker og stein, i godvær, regn og snøslaps, til alle varene var på plass, og arbeidet kunne igangsettes. På byggetomta stod det noen tapre damer og kokte kaffe på propan, stekte vafler og serverte transportgjengen.

Strindamarke Vel ble stiftet i 1966, og medlemmene betalte en fast årlig kontingent. Disse pengene skulle gå til reparasjoner, vedlikehold og eventuelle nyinnkjøp til hytta. Det ble ansatt vertskap som skulle stå for alt salg og servering fra hyttas kjøkken. Etterhvert ble det trangt om plassen slik at  de måtte gå til det skritt å sette opp et tilbygg i 1974. I mellomtiden var det bygd vei og varene ble kjørt helt fram. Senere tok kommunen over all løypepreparering med sine maskiner. Den første lysløypa ble anlagt i 1965 fra Lohove, og ble senere utvidet til Stokkanmarka.