Med lek og moro som hovedfokus

Annonse

Snart er høstferien her og du lurer kanskje på hva barna skal gjøre mens du er på jobb? I Utleirahallen arrangeres det innebandycamp i regi av Norges Bandyforbund. Denne campen er et lavterskeltilbud som skal stimulere til mestringsfølelse, hvor lek og moro skal være i fokus. Målet med tiltaket er å gi flere barn og unge muligheten til å delta i organisert innebandyaktivitet uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Uten økonomiske barrierer

Norges Bandyforbund ønsker å gi flere barn og unge muligheten til å delta på innebandyaktivitet uten at det skal koste for mye. I fjor arrangerte de en innebandycamp på Flatåsen i høstferien, som ble sponset med midler i fra Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Derfor fikk de mulighet til å gjøre dette tilbudet helt gratis for barna i området, en innebandycamp hvor økonomien ikke skal være en barriere for å delta.

I år gjentas denne suksessen, nå i Utleirahallen og for barn i Nardo, Risvollan, Stubban og Utleira-området. Mandag 5. oktober til og med onsdag 7. oktober åpnes hallen for barn fra andre til syvende klasse, til tre dager med masse gøy og moro! Der deles gjerne barna opp i flere gruppe, og det meste som står på programmet er likt for alle! Her får man prøvd seg på bli kjent leker, innebandyøkter med fokus på både ballkontroll, pasning/skudd, spill og målstafetter, frilek, konkurranser og kanonball; instruktører mot barna!

 

Skape gode idrettsopplevelser for barna

Denne campen skal stimulere til mestringsfølelse, hvor lek og moro skal være i fokus. Det vil være stor voksentetthet, god organisering, masse lek og øvelser og flinke instruktører som alle vil gjøre sitt ytterste for å skape gode idrettsopplevelser for barna.

Målet med tiltaket er å gi flere barn og unge muligheten til å delta i organisert innebandyaktivitet uavhengig av økonomisk bakgrunn, og det vil i etterkant av campen tilbys alle barna mulighet til å være med på 5 ukers gratis nybegynnerkurs i Utleira IL innebandy.

 

 

Påmeldingsfrist fredag

Fredag 2. oktober er det påmeldingsfrist for å delta på denne innebandycampen.