Ikke fullstendig kartlagt

Annonse

Tirsdag 26. januar ble det registrert fire nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim. For tre av tilfellene har vi kjent smittevei. Den siste kom sent på kvelden tirsdag så den er ikke fullstendig kartlagt, men vil bli fulgt opp i løpet av dagen.

Av de fire er det en kvinne og tre menn.

Aldersfordelingen blant de smittede er:

En person i 20-årene, en person i 30-årene og to personer i 60-årene.

For tre av tilfellene har vi kjent nærkontakt/smittevei. Den siste kom sent på kvelden 26.01 så den er ikke fullstendig kartlagt, men vil bli fulgt opp i løpet av dagen.

Onsdag ble det gjennomført 1113 tester i Trondheim.

Vaksine

Det er så langt vaksinert  2421 personer i Trondheim. Når tallene i SYSVAK er oppdatert vil vi også kunne opplyse hvor mange som er vaksinert med andre dose. Tirsdag startet arbeidet med å vaksinere andre dose i Trondheim.