82 nye smittede i helga

Annonse

82 nye personer har fått påvist covid-19 i løpet av de siste tre dagene.

Samlet for helga, fredag, lørdag og søndag, var det 82 nye smittetilfeller i Trondheim. For de tre dagene samlet ble det gjennomført 3603 tester.

Fredag 18. desember

Fredag 18. desember ble det registrert 20 nye smittede i Trondheim. Det ble gjennomført 1567 tester.

De smittede er:

 1. Person i 40-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 2. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 3. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 4. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 5. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 6. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 7. Person i 30-årene. Smittet utland.
 8. Person i 70-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 9. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 10. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 11. Person i 40-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 12. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 13. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 14. Person i 40-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 15. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 16. Person i 50-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 17. Person i 50-årene. Kjent smittekilde.
 18. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 19. Person i 80-årene. Kjent smittekilde.
 20. Person i 70-årene. Kjent smittekilde.

Alle har milde sykdomsforløp.

Lørdag 19. desember

Lørdag 19. desember ble det registrert 37 nye smittede i Trondheim. Dette er det høyeste antallet på ett døgn siden pandemien startet. Det ble gjennomført 1070 tester.

De smittede er:

 1. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 2. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 3. Person i 40-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 4. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 5. Barn i 10-årene. Kjent smittekilde.
 6. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 7. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 8. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 9. Person i 40-årene. Kjent smittekilde.
 10. Person i 80-årene. Kjent smittekilde.
 11. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 12. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 13. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 14. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 15. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 16. Person i 80-årene. Kjent smittekilde.
 17. Person i 90-årene. Kjent smittekilde.
 18. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 19. Person i 30-årene. Kjent smittekilde utland.
 20. Person i 70-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 21. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 22. Person i 40-årene. Kjent smittekilde.
 23. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 24. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 25. Person i 40-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 26. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 27. Person i 50-årene, Smitte utland, reise fra Polen.
 28. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 29. Person i 60-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 30. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 31. Person i 60-årene. Kjent smittekilde.
 32. Person i 40-årene. Kjent smittekilde.
 33. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 34. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 35. Person i 40-årene. Kjent smittekilde.
 36. Person i 40-årene. Kjent smittekilde.
 37. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.

Alle har milde sykdomsforløp.

Søndag 20. desember

Søndag 20. desember ble det registrert 25 nye smittede i Trondheim. Det ble gjennomført 966 tester.

De smittede er:

 1. Person i 40-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 2. Person i 60-årene. Kjent smittekilde.
 3. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 4. Person i 40-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 5. Person i 30-årene. Kjent smittekilde.
 6. Person i 60-årene. Kjent smittekilde.
 7. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 8. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 9. Person i 50-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 10. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 11. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 12. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 13. Person i 20-årene. Utland.
 14. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 15. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 16. Person i 30-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 17. Person i 50-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 18. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 19. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 20. Person i 20-årene. Foreløpig ikke kjent smittekilde.
 21. Person i 70-årene. Kjent smittekilde.
 22. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 23. Person i 60-årene. Kjent smittekilde.
 24. Person i 20-årene. Kjent smittekilde.
 25. Person i 60-årene. Kjent smittekilde.

Person nummer 1 har moderat sykdomsforløp. De andre har milde forløp.