Nå blir det også 16- og 17-åringenes tur

Annonse

Nå startes vaksineringen av 16- og 17-åringer i Trondheim. Fredag ble det sendt ut sms til de som er født i 2004 og 2005 med informasjon om timebestilling.

Det settes opp ekstra bemanning på kveldstid for denne aldersgruppen, slik at disse kan unngå fravær på skolen og ha mulighet til å få skyss/følge av foresatte for de som har behov for det. Vaksineringen skjer på Trondheim kommunes vaksinestasjon på Sluppen.

Alle 16- og 17-åringer i Trondheim vil få tilbud om å bli vaksinert med Pfizer-vaksinen, dette med et åtte ukers intervall mellom dose én og dose to.

Det er nå lagt ut timer for vaksine for personer født i 2004 og 2005.

Denne aldersgruppen kan selv bestille time for vaksinering om de har elektronisk ID. De som ikke har elektronisk ID (f.eks. bankID eller lignende) må få hjelp av sine foresatte til å bestille time.

Ungdommer som er født i 2005, og som ennå ikke har fylt 16 år, må fylle ut samtykkeskjema for vaksine. Denne legges ut på kommunens hjemmeside. Samtykkeskjema må tas med til vaksinetimen.

Time for vaksinedose en og dose to bestilles samtidig.