Fortsatt høye smittetall – nye tiltak vurderes

Annonse

Både lillejulaften og julaften ble det registrert høye smittetall i Trondheim Kommune. Tilsammen 65 personer fikk påvist smitte av Covid-19 av drøyt 2 600 testede disse to dagene, selv om dette sannsynligvis ikke er et helt korrekt bilde av antallet nye positive julaften. Første juledag ble det avholdt et ekstraordinært formannskapsmøte for å drøfte ytterligere tiltak.

46 nye smittede lillejulaften

23. desember ble det registrert 46 nye smittede i Trondheim, alle har milde sykdomsforløp. Det ble gjennomført 1319 tester.

Ved Klæbu helse- og velferdssenter har en ansatt fått påvist smitte. 11 beboere og tre ansatte er i karantene. Alle berørte beboere og ansatte er testet. Sykehjemmet er stengt mens kartleggingen pågår.

De smittede er:

 1. 20-årene. Kjent nærkontakt.
 2. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 3. 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 4. 40-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 5. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 6. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 7. 20-årene. Kjent nærkontakt.
 8. 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 9. 20-årene. Kjent nærkontakt.
 10. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 11. 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 12. 40-årene. Kjent nærkontakt.
 13. 20-årene. Kjent nærkontakt.
 14. 40-årene. Kjent nærkontakt.
 15. 50-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 16. 60-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 17. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 18. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 19. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 20. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 21. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 22. 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 23. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 24. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 25. 60-årene. Kjent nærkontakt.
 26. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 27. Under 10 år. Kjent nærkontakt.
 28. Under 10 år. Kjent nærkontakt.
 29. Under 10 år. Kjent nærkontakt.
 30. Under 10 år. Kjent nærkontakt.
 31. Under 10 år. Kjent nærkontakt.
 32. 20-årene. Utland.
 33. 50-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 34. 40-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 35. 40-årene. Kjent nærkontakt.
 36. 20-årene. Kjent nærkontakt.
 37. Under 10 år. Kjent nærkontakt.
 38. 20-årene. Kjent nærkontakt.
 39. 20-årene. Kjent nærkontakt.
 40. 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 41. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 42. 50-årene. Kjent nærkontakt.
 43. 50-årene. Kjent nærkontakt.
 44. 50-årene. Smittekilde ikke identifisert.
 45. 30-årene. Kjent nærkontakt.
 46. 20-årene. Kjent nærkontakt.

 

19 nye på julaften

Torsdag 24. desember ble det registrert 19 nye personer som testet positivt i Trondheim. Det ble gjennomført 1319 tester, hvorav 37 fra ambulerende biler.

 1. Barn under 10 år. Kjent nærkontakt.
 2. Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.
 3. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 4. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 5. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 6. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 7. Person i 20 årene. Smittekilde ennå ikke identifisert.
 8. Person i tenårene. Smittekilde ennå ikke identifisert.
 9. Person i tenårene. Kjent nærkontakt.
 10. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 11. Person i 70-årene. Smittekilde ennå ikke identifisert.
 12. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 13. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 14. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 15. Person i 20-årene. Smittekilde ennå ikke identifisert.
 16. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 17. Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.
 18. Person i 20-årene. Smittekilde ennå ikke identifisert.
 19. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.

Dette gir sannsynligvis et ikke helt korrekt bilde av antallet nye positive julaften, da laboratoriet på St.Olav og smittesporing stengte kl 15.30.

Koronatelefon fikk julaften ettermiddag telefoner fra personer som hadde fått beskjed via helsenorge om positiv covid-19 test som ikke var kontaktet av smittesporing. Disse skal sitte i isolasjon og melde sine nærkontakter om at de har karantene, og vil bli kontaktet av smittesporing så snart de meldes som positive til smittesporerne fra lab.

Eskalerende smittesituasjon

På grunn av den eskalerende smittesituasjonen og alvorlige høye tall flere dager på rad ble det avholdt digitalt ekstraordinært formannskapsmøte for å drøfte eventuelle nye og strengere tiltak. På nivå 3 som Trondheim Kommune ligger pr. i dag er det det med munnbind og begrensing av sosiale kontakter som er hovedtiltakene, ikke skjenkestopp. Utstrakt grad av begrensning i sosiale kontakter vurderes å innføres allerede fra lørdag. Videre kan det bli aktuelt å stenge underholdningstilbud, svømmehaller og treningssentre, stanse fritidsaktiviteter og breddeidrett, kor og korps. Dette ligger innunder nivå 4, men da må smittetallene ytterligere stige.

 

Teststasjonen på Leangen er en drive-thru hvor man bestiller time på kommunens hjemmesider i forkant.