Høyt antall koronapasienter

Annonse

St. Olavs hospital hadde tirsdag det høyeste antall pasienter med covid-19 siden pandemien startet. – Vi følger opptrappingsplanen vår, men situasjonen er krevende med høyt sykefravær og mange utskrivningsklare pasienter, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Sykehuset har i dag 24 pasienter innlagt med covid-19. Fire av pasientene ligger på intensivavdelingen. De fleste koronapasientene ligger på infeksjonsavdelingen og lungeavdelingen, og sykehuset jobber nå med å opprette et nytt sengetun for å ta imot flere pasienter i henhold til opptrappingsplanen.

Økningen i antall koronapasienter skjer samtidig som sykehuset har mange pasienter med alvorlige luftveisinfeksjoner og andre øyeblikkelig-hjelp-pasienter, samt et høyt antall utskrivningsklare pasienter. Antall utskrivningsklare pasienter har den senere tiden variert mellom 20 og 40 og er i dag 27.

– Jo flere koronapasienter som nå legges inn, jo mer utfordres den planlagte aktiviteten ved sykehuset. Vi er fortsatt i gul beredskap og vurderer daglig hvordan vi kan dimensjonere bemanningen for å sikre trygg behandling for våre pasienter. Vi er dessverre i den situasjonen at vi nå må utsette mer planlagt behandling som kan vente, sier Aasved.

Høyt sykefravær og mangel på sykepleiere

Sykefraværet er fortsatt høyt, og var i går på gjennomsnittlig 10 prosent. Sykefraværet på de mest belastede avdelingene er 13,5 %, og noen er helt oppe i 19 %.

– ​Dette er eksepsjonelt høye tall som gir store utfordringer i driften og krever omfordeling av helsepersonell mellom avdelinger. Dette er en krevende situasjon for alle, og forutsetter stor grad av fleksibilitet og sykehusovergripende tiltak, sier Grethe Aasved.

Sykehuset følger utviklingen i samfunnet nøye.

– Vi forbereder oss nå på at antall koronapasienter vil øke. Prognosene fra FHI og våre egne analyser tilsier at vi går mot en ny topp. Samtidig overvåker vi daglig situasjonen på St. Olav for å se at tiltakene våre har den effekten vi ønsker. Det er viktig for at vi skal kunne gi trygg behandling og at vi ikke utsetter flere behandlinger enn vi må, sier sykehusdirektøren.

Vi minner om at pasienter som får sin behandling utsatt blir kontaktet av sykehuset, og trenger ikke selv å ta kontakt.