Seks nye smittede torsdag

Annonse

Torsdag 10. juni ble det påvist koronasmitte hos seks personer i Trondheim. Av disse er fire kvinner og to menn. Torsdag ble det gjennomført 1228 tester. De nærmeste dagene er 1109 personer satt opp til testing. 

Tre er smittet av kjent nærkontakt, mens tre foreløpig har uavklart smittevei.

Alle har mildt sykdomsforløp. Slik er aldersfordelingen;

1 i 0-årene

2 i 10-årene

1 i 20-årene

1 i 30-årene

1 i 50-årene

Status vaksinasjon

Denne uka (uke 23) mottar Trondheim kommune 10 710 antall vaksinedoser, hvorav 5400 er  førstedoser. Det er personer i aldersgruppen 55-64 som nå mottar melding om at de kan bestille time for vaksinering.

Personer født i 1963 fikk torsdag 10.juni SMS fra kommunen om at de kan bestille time for test. Også personer født før 1963, og som ennå ikke har bestilt time, kan gjøre det.

Nye aldersgrupper innenfor dette alderssegmentet vil få fortløpende beskjed når det blir deres tur til bestilling.

Trondheim kommune mottar 12 144  vaksinedoser i kommende uke (uke 24), hvorav 8412 er førstedoser.

Det gjenstår 5280 vaksineringer med dose 1 i aldersgruppen 55-64 for å nå målet på 90 %. I neste alderskohort (45-55) er behovet per i dag 16 807 doser.

65 258 (39,1 % av personer over 18 år) i Trondheim har fått første dose og 43 522 (26,1%) andre dose.  

85+:    Første dose 93,2 % ( 3329 personer)  og 90,3 % (3227) andre dose.

75-84: Første dose 98,0% (9552)  og96,7 %  (9428) andre dose.

65-74: Første dose 94,8 %  (16690) og 90,4 % (15910) andre dose.

55-64: Første dose 66,0 % (14480) og 23,7 % (5206) andre dose.

45-54: Første dose 26,5 % (7012) og 11,0 % (2924) andre dose.

40-44: Første dose 20,8 % (2758) og 10,0 % (1330) andre dose.

25-39: Første dose 16,6 % (8521) og 8,2 % (4227) andre dose.

18-24: Første dose 12,6 %  (2874) og 5,5 % (1265) andre dose

16-17: Første dose 42 personer og 5 personer andre dose (personer med spesiell risiko)