Årets julekonsert ble digital

Annonse

I et år hvor så mangt ble annerledes har digitale konserter blitt et velkjent fenomen, noe også Nardo Skolekorps har tilpasset seg for å kunne gjennomføre årets julekonsert. Tredje søndag i advent møttes de i Hoeggen Kirke uten publikum, men med kamera og lydproduksjon.

Musikkglede og samhold

I et år med pandemi og restriksjoner har det vært utfordrende å gjennomføre ulike fritidsaktiviteter på ordinært vis. Nardo Skolekorps har forsøkt å gjøre det beste for sine medlemmer gjennom året for å kunne bevare kontinuiteten. Tidligere i år sørget de for å spre musikkglede og korpsmusikk på en koronavennlig måte rundt om på Nardo 17. mai, og de har i samarbeid med de andre korpsene i bydelen arrangert mini-seminar i sommer med smittevernet godt ivaretatt. Årets julekonsert måtte også gjennomføres med hensyn til smittevernsprotokollen, og den ble derfor avholdt uten publikum.

 

 

Nye veier å gå

I Hoeggen Kirke møttes ildsjeler, ivrige foresatte og musikanter i Nardo Skolekorps den tredje søndagen i advent for å gjennomføre den tradisjonelle julekonserten. Nytt av året var at den skulle gjennomføres uten publikum, men med kamera- og lydproduksjon for å kunne dele med de som så gjerne kunne tenkt seg å være tilstede.

 

 

Glede og spenning

Det lå glede og spenning i lufta hos musikantene etterhvert som de kom til kirka denne søndagen. Glede over å se hverandre, det å kjenne på fellesskapet og samholdet i korpset. Spenning over det å skulle spille julekonsert på en litt annen måte enn hva man er vant til.

 

 

Stappfull kirke

Leder av Nardo Skolekorps, Karsten Landrø beskriver året for korpset som annerledes.

– Vi skulle normalt sett hatt ei stappfull kirke av foreldre, søsken, besteforeldre og andre tilhørere, men det er jo ikke trygt å gjennomføre. Så da har vi valgt å lage en digital fremføring istedet, og håper at de som hører på blir fornøyd med det. Det som har vært viktig for oss er å ha noe å øve frem mot, for det å drive på med øving uten å vite hva man øver til gir så liten mening. Men nå har vi hatt dette som mål, så klipper vi og limer vi og håper vi skal ende opp med en fantastisk fin konsert, forteller Landrø.

Etter en del frem og tilbake med usikkerhet om hvor årets konsert skulle arrangeres endte det med stedet som i utgangspunktet er hvor tradisjonen er skapt, nemlig i Hoeggen Kirke.

– Heldigvis har vi utrolig dyktige og villige voksne i støtteapparatet til korpset som bidrar med både tid og kompetanse, det er viktig for oss, avslutter han.

 

Leder i Nardo Skolekorps, Karsten Landrø på plass i kirka under forberedelsene til årets julekonsert.