Regnvær utsatte asfaltering

Annonse

Asfalteringen ble utsatt onsdag grunnet det kraftige regnværet. Torsdag kunne man igjen kjenne lukten av varm asfalt ved Nardo Centeret.

Av Redaksjonen

Med kraftig nedbør måtte asfalteringen ved Nardo Centeret utsettes onsdag. Torsdag morgen var arbeidet i gang igjen og det ser ut til at mesteparten av jobben er gjort.

Vi meldte tidligere i uken at det ville foregå asfaltarbeider ved senteret tirsdag og onsdag, men været ville det annerledes og arbeidet som skulle utføres onsdag ble utsatt til torsdag. Med de utbedringene som nå er gjort vil det øke kapasiteten noe på antall parkeringsplasser ut mot Utleirvegen, men aller viktigst blir det nå lagt bedre til rette for fotgjengere. Langs hele gjerdet mot Atriumsbyen anlegges det nå gangfelt. Dette vil etter all sannsynlighet bli oppmerket i neste uke.

Les også: Øker sikkerheten og kapasiteten