Øker sikkerheten og kapasiteten

Annonse

Det anlegges nye parkeringsplasser for de ansatte ved legesenteret på Nardo Centeret ut mot Utleirvegen.

Av Redaksjonen

Det utføres i disse dager utbedringer ved parkeringsplassen på Nardo Centeret. Her anlegges nye p-plasser og en etterlengtet gangvei fra innkjøringen til senteret.

Tilgjengelighet for alle

Nardo Centeret er et populært bydelssenter med godt besøk på daglig basis av både gående og kjørende. For å øke kapasiteten på parkeringen og å trygge de myke trafikantene gjennomføres det nå tiltak fra senterets side. De siste ukene har det vært utført grunnarbeid for å anlegge en ny gangvei fra innkjørselen til senteret, her ble det gjennomført asfaltering tirsdag morgen. Dette arealet skal oppmerkes som gangfelt.

Det er lagt til rette for nytt gangfelt langs gjerdet ned mot senteret. Denne vil bidra til å trygge de myke trafikantene.

Redusert fremkommelighet

Tirsdag og onsdag vil fremkommeligheten ved senteret være noe redusert grunnet asfaltering og oppmerking. Her bes de besøkende om å utvise hensyn de dagene dette arbeidet pågår.