arbeidsliv

Nedgang i det totale sykefraværet

Sesongjusterte tall viser at det totale sykefraværet i 2. kvartal er 6,5 prosent. Det er en nedgang på 7,6 prosent fra forrige kvartal. Det totale sykefraværet omfatter det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet. Det sesongjusterte legemeldte sykefraværet i 2. kvartal…

En streik som påvirker mange

Bussene i Trondheim har stått stille siden lørdag morgen og et stort antall bussjåfører i hele fylket er tatt ut i streik. Kravene som nå fremmes har de jobbet med i godt over ti år, og nå forventer yrkesgruppen at…


På utkikk etter ny daglig leder

Med en nylig sammensatt menighet som omfatter om lag 16 000 medlemmer i Den Norske Kirke og vil være en av de største i Trondheim, så er Nidelven Menighet i en startfase hvor det arbeides aktivt, i en samskapnings-prosess med…