På utkikk etter ny daglig leder

Annonse

Nye Nidelven Menighet består av Hoeggen, Tempe og Bratsberg Kirke samt Leira Kapell.

Med en nylig sammensatt menighet som omfatter om lag 16 000 medlemmer i Den Norske Kirke og vil være en av de største i Trondheim, så er Nidelven Menighet i en startfase hvor det arbeides aktivt, i en samskapnings-prosess med både interne og eksterne aktører. De har blant annet mål om utvikling av et byomfattende tilbud med benevnelsen «Ungdomskirke».

Større menighet

Med virkning fra 1. januar i år ble de tidligere soknene Hoeggen og Bratsberg samt Tempe og Leira sokn slått sammen til Nidelven sokn. Disse soknene heter nå samlet Nidelven Menighet og er en av Trondheims største menigheter tilknyttet Den Norske Kirke. Som følge av denne sammenslåingen søkes det nå etter en daglig leder til å forvalte menighetsrådets virksomhetsansvar, ta hånd om personalansvaret samt inneha et økonomisk og administrativt lederansvar. I samarbeid med Sokneprest Kjartan Bergslid og hans pastorale ansvar utgjør disse to stillingene den samlede ledelse av soknet.

Endringer

Ifølge stillingsutlysningen søkes det etter noen som er initiativrik, ansvarlig og liker å jobbe med endringer. Med et samfunn i kontinuerlig endring er det viktig også for kirken å tilpasse seg denne utviklingen.

Se stillingsutlysningen her!