arbeiderpartiet

En bønn fra Bratsberg

Med lang tids kamp for å forhindre at massetransporten skal vedvare til evig tid eller øke i omfang har representanter for beboerne i Bratsberg sendt det de håper blir den sisten anmodningen på en stund til byens politikere. Her kan…

Nettmøte om trafikksituasjonen i Utleirvegen

Utfordringer med støy og støv har lenge vært plagsomt for folk som bor på strekningen mellom nedre del av Utleirvegen via Risvollan og mot Bratsberg. Dette gjelder i stor grad skytteltrafikk av lastebiler fra byggeplasser i byen og deponi som…


Er du klar for å avgi din stemme?

I en jungel av propaganda, slagord og kampsaker er det ikke alle som klarer å finne det partiet og den kandidaten de ønsker å avgi sin stemme til. Vi tok en liten prat med representanter for Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet da de sto med sine budskap på Nardo Centeret onsdag formiddag.