Er du klar for å avgi din stemme?

Annonse

Av Redaksjonen

I en jungel av propaganda, slagord og kampsaker er det ikke alle som klarer å finne det partiet og den kandidaten de ønsker å avgi sin stemme til. Vi tok en liten prat med representanter for Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet da de sto med sine budskap på Nardo Centeret onsdag formiddag.

Bruk stemmeretten

Utenfor Nardo Centeret møtte vi Karin Enodd og Kjell Helland, begge senior-representanter i Arbeiderpartiet Trondheim. De kunne fortelle at hver dag frem til valget er de rundt om i bydelene mellom klokken 12 og 14 for å prate med alle, men primært de eldre innbyggerne i byen. På spørsmål om hva som er viktig for de å formidle i disse dager, svarer Helland at APs satsning på utdanning, skole og eldre er saker med stort fokus. Tradisjonen tro delte de selvfølgelig ut sine røde roser til de forbipasserende.

– Viktig budskap! Folk må huske å bruke stemmeretten sin, fastslår Karin Enodd.

Karin Enodd og Kjell Helland representerte Arbeiderpartiet ved Nardo Centeret onsdag formiddag.

Bedre by for eldre

Inne i glassbygget på senteret var Pensjonistpartiet med Svein Otto Nilsen i spissen på plass. Sammen med seg hadde han Tore Jensen som også står på partiets liste for Kommunestyrevalget 2019. Jensen kunne gjerne tenkt seg en plass i Bystyret, men er nok ifølge ham selv for langt ned på listen til å oppnå dette ved årets valg. Deres budskap er at de ønsker at Trondheim skal bli en bedre by for eldre. En aldersvennlig by, rett og slett.

– Jeg er også medlem i en forening som heter Senior IKT hvor man forsøker å hjelpe eldre til å beherske og å benytte moderne hjelpemidler. I tillegg er jeg engasjert i en årlig festival for eldre som arrangeres på Royal Garden, nemlig Voi Voi. Dette er et samarbeid mellom blandt andre Trondheim Symfoniorkester, Den Kulturelle Spaserstokken i Trondheim Kommune og flere andre aktører, kunne Jensen fortelle.

Svein Otto Nilsen og Tore Jensen fra Pensjonistpartiet delte sitt budskap ved Nardo Centeret onsdag formiddag.

Et parti for alle

Samtidig som Pensjonistpartiet er opptatt av å ta vare på de eldres interesser er det viktig for de å påpeke at dette er et politisk parti for alle. Et av deres budskap er at de ønsker å jobbe for barn og unges gode og trygge oppvekstvilkår i tillegg til en lettere hverdag for barnefamilier. De har et særlig fokus på uføre og pensjonister samt at vi skal ha en god og verdig eldreomsorg.

Så i denne jungelen av propaganda, slagord og kampsaker er det ikke lett å bestemme seg. Og all den irrelevante støyen fra stortings- og regjeringspolitikere hjelper vel heller ikke… Godt valg!