Kollisjon ved Nardo Centeret

Annonse

(Foto: nardoposten)

Onsdag kveld rykket nødetatene ut til en kollisjon mellom to biler i krysset Utleirvegen og Steindalsvegen. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade.

Nødetatene kom raskt til stedet hvor de to kjøretøyene hadde sitt sammenstøt. Det satt fortsatt personer i bilene da både brannvesen, helse og politi ankom stedet. Det så ut til at alle airbagene var utløst i det ene kjøretøyet som var en taxi i tjeneste.

(Foto: nardoposten)

Det oppsto noe trafikale utfordringer på stedet hvor det ene kjørefeltet av Utleirvegen ble sperret av de to kjøretøyene. Politiet dirigerte derfor trafikken via et fotgjengerfelt forbi ulykkesstedet.

(Foto: nardoposten)

Situasjonen så ut til å ha oppstått ved at en bil skulle svinge av fra Utleirvegen og inn i Steindalsvegen da det samtidig kom et kjøretøy nedover Utleirvegen på vei mot sentrum.