Ønsker velkommen til en etterlengtet gjenåpning

Annonse

(Foto: nardoposten.no)

For nøyaktig et år siden ble Hoeggen kirke pakket ned, og i disse dager er staben på vei inn igjen. Etasjer er bygget om og bygget på, og for å markere og feire «ny» kirke har menigheten satt av flere dager med ulikt program. Nå håper de befolkningen i lokalmiljøet vil ta i bruk de nye kirkerommene.

Vi har vært på besøk i kirken under tilbakeflyttingen hvor vi tok en prat med daglig leder Elisabeth Lund og sokneprest Kjartan Bergslid ved Nidelven menighet. Sistnevnte tok oss stolt med på omvisning i de nye, flotte fasilitetene i alle etasjer.

– Nå åpner Hoeggen kirke igjen etter å ha vært stengt i ett helt år, og den fremstår i fullstendig ny drakt i førsteetasjen i tillegg til toppetasjen, forteller den engasjerte soknepresten i menigheten.

Sokneprest Kjartan Bergslid virker godt fornøyd med resultatet etter året som har gått. (Foto: nardoposten.no)

En samlet administrasjon

Nå er fasilitetene slik at hele administrasjonen ved Nidelven menighet er samlet i det nye kontorlandskapet i første etasje av Hoeggen kirke, unntatt U-kirka som vil ha fast base i Tempe kirke. De vil også ha kontordager sammen med resten av administrasjonen i de nye lokalene.

Vi var på besøk i kirka midt under innflyttingen av administrasjonen. (Foto: nardoposten.no)

Opprettholdt barnehagetilbudet

Ved Hoeggen kirke har tilbudet Åpen barnehage vært godt besøkt, og nå kan menigheten ønske brukere av dette velkommen i nye lokaler med egen inngang, garderobe og uteareale for å sette barnevogner under tak. I tillegg er det et lite vrimle-område. Kapasiteten ved barnehagen vil være tilnærmet den samme, men fasilitetene er bedre tilpasset formålet. Disse arealene vil også bli benyttet til andre typer bruk.

Her er det nye inngangspartiet til det som vil benyttes til blant annet Åpen barnehage. (Foto: nardoposten.no)

Samarbeidsvillig lokalmiljø

Daglig leder ved Nidelven menighet, Elisabeth Lund forteller at i perioden hvor kirka har vært stengt har Åpen barnehage hatt tilhold i klubbhuset til Nardo Fotballklubb i Nissekollen.

– Det har vært et supert samarbeid som vi har satt stor pris på, og vi er svært takknemlig for at lokalmiljøet har spilt på lag, sier Elisabeth.

Åpne barnehage er tilgjengelig to dager i uka, nærmere bestemt mandager og torsdager.

– Et kjempepopulært tilbud som er godt besøkt. Det er ganske mange barn innom på en dag, det kan dreie seg om mellom 17 og 25 barn med følge, forteller hun før soknepresten legger til;

– Vi klarte til og med å holde Åpne barnehage gjennom pandemien, selv om det da selvfølgelig var antallsbegrensning og påmelding.

Sokneprest Kjartan Bergslid og daglig leder ved Nidelven menighet Elisabeth Lund. (Foto: nardoposten.no)

Mer enn fasade

Med den nye fasaden på denne siden av kirkebygget ønskes besøkende velkommen på en helt annen måte enn tidligere. Men om du synes det er et flott skue utvendig, kan vi love at det er vel verd et besøk også på innsiden.

(Foto: nardoposten.no)

En helt ny sal

I toppetasjen av kirken er det bygd på og skapt en sal som fremstår som et flott tilskudd både for menigheten, men også tilgjengelig for lokalsamfunnet til bruk ved anledninger som konfirmasjon, minnestund og andre tilstelninger. Med en flott utsikt fra både innsiden, men ikke minst fra det opparbeidede utearealet vil nok dette være til glede for mange.

Den helt nye salen i toppetasjen av kirka vil bli tilgjengelig for å kunne leie ved ulike anledninger. (Foto: nardoposten.no)

Med åpne armer

Når kirken nå fremstår i «ny drakt» ønsker menigheten å få folk til å komme på besøk, og i den anledning inviterer de til en rekke arrangementer.

– Vi har store forventninger om at det skal bli enda enklere for kirka å samhandle med lokalmiljøet. Det er derfor vi nå har rigget skikkelig til gjenåpningen for å få lokalsamfunnet inn, og for å få folk til å forstå hvilke muligheter som nå finnes til bruk i fellesskap med nærmiljøet, og også i private sammenhenger, sier Bergslid.

I første etasje er det et vrimleareale med egen kjøkkenkrok. (Foto: nardoposten.no)

– Nå har vi flere utleiemuligheter, både den nye salen i toppetasjen og barnehagelokalene er tilgjengelige, samt vrimlearealet i første etasje som også har egen kjøkkenkrok, supplerer Elisabeth.

(Foto: nardoposten.no)

Stor gjenåpningsgudstjeneste

Søndag ble gjenåpningsgudstjenesten ved Hoeggen kirke avholdt, noe som også var innsettelsesgudstjeneste av menighetens nye kapellan, Knut Nordeide. Med koret Hoeggen Vocale, trompetist, gode taler, salmesang og kirkekaffe ble det en stor dag i Nidelven menighet med gjenåpningen av en flott og nyrenovert Hoeggen kirke.

(Foto: Nidelven menighet)

Åpen dag

Kommende lørdag inviteres det til åpen dag i kirka. Dette vil gi muligheter for omvisning, det vil svares på spørsmål og det vil også bli litt servering.

– Da stiller både staben og frivillige fra menighetsrådet for å åpne dørene slik at alle kan komme for å se.

Det vil også bli musikk fra kirkens orgel hver hele time ved kantor Oddrun Bølseth.

Et naturlig spørsmål som har blitt stilt er selvfølgelig, når får vi høre kirkeklokkene igjen?

– Det har jo vært stille fra de også dette året og noen er sikkert takknemlige for det. Regner med at  det er opptil flere som er glade for at de har sluppet å våkne av de på søndager, eller at barnevogner med sovende barn har blitt forstyrret av det. Men mange har uttrykt at de savner det, det er noe med den rytmen i hverdagen. Og den gleder vi oss til å bli en del av igjen, sier den engasjerte lederen i menigheten.

Onsdag 7. september blir det gjenåpningsfest med gratis tapas-middag, litt musikk og kåseri ved Dag Hoel. Det heter «I Hamsuns kalosjer». Dette er beskrevet som et muntert kåseri om meningen med livet, og våre økologiske utfordringer. Om du ønsker å delta ved middagen må du melde deg på via menighetens nettside.

Torsdag 8. september inviteres det til gjenåpningskonsert hvor det satses på lokale innslag. Her blir det både kor, korps, bydelsorkester og andre artister.

– Denne kvelden vil vi minne på lokalmiljøet at Hoeggen kirke ikke bare er for gudstjenester, begravelser og vielser, men også er en fin arena for konserter og andre kulturopplevelser , avslutter soknepresten.