Høymesse på årets andre dag

Annonse

Med Hoeggen kirke stengt grunnet utbedringer foregår mange av gudstjenestene i Nidelven menighet nå i Tempe kirke. På årets andre dag er det nettopp her det inviteres til høymesse.

Med de gjeldende smitterestriksjonene så er det begrensninger i antall deltakere, og man må melde seg på i forkant. Påbudet om bruk av munnbind gjelder selvfølgelig også, dette gjelder spesielt ved inn- og utgangen av kirka. Årets første gudstjeneste i Tempe kirke starter søndag klokken elleve.

Søker etter prest

Søndag 2. januar går også fristen ut for å søke stillingen som en av de fire prestene i soknet. Dette er en stilling som i de tre første årene vil innebære arbeid som kapellan i Nidelven sokn, mens nåværende kapellan har et engasjement som u-kirkeprest. Her skal det visstnok være muligheter for forlengelse.

Nidelven menighet har særskilte satsningsområder i sitt bidrag til utviklingen av det byomfattende ungdoms-kirkeprosjektet, samt å gi rom for alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå. Nidelven et stort sokn med tre kirker og et kapell, bestående av sentrumskirken på Tempe, Bratsberg kirke som ligger litt mer ute på landet, Hoeggen kirke som er en aktiv bydelskirke og Leira kapell som er vakkert beliggende i landlige omgivelser.