Fikser støyskjermene langs E6 Omkjøringsvegen

Annonse

I sommer skal støyskjermene langs E6 Omkjøringsvegen på strekningen mellom Sluppen og Tunga få en etterlengtet oppgradering. Arbeidet vil foregå på nattestid.

Arbeidet starter på kvelden tirsdag 18. mai, og vil pågå i sommer. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom kl. 22 og kl. 6 av hensyn til trafikkavviklingen på E6 i Trondheim på dagtid.

– Dette er en etterlengtet oppgradering som gir støyskjermen et lengre liv, og vil gi bedre støyskjerming for naboene til den trafikkerte vegen, sier prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen.

Det er støyskjermene på begge sider av E6 Omkjøringsvegen mellom Sluppen og Tunga som blir renovert. Planker skal byttes der det trengs og støyskjermen skal males.

Mannskapet til driftsentreprenøren må fjerne greiner og annen beplantning som ligger inntil støyskjermen. De trenger tilgang til støyskjermen fra baksiden, også der det er tett innpå naboenes eiendommer.

– Arbeidet vil kunne medføre noe støy fra snekring og lift. Vi beklager ulempene for naboene, forteller Dypvik.