Kontroller i søndagstrafikken

Annonse

 

Søndag morgen og formiddag ble det gjennomført promillekontroll på Omkjøringsveien ved Nidarvoll. Utrykningspolitiet kontrollerte 23 førere, og fant ingen overtredelser.

Dette meldte Politiet i Trøndelag på Twitter klokken 09:46.

En time senere ble det meldt om at de også hadde avholdt trafikkontroll i Jonsvannsveien. Her har 110 førere blitt kontrollert, noe som førte til to anmeldelser for ruskjøring. En av disse var for alkohol, og en for medikamenter og kjøring uten gyldig førerkort. I tillegg ble det utferdiget 3 forenklede forelegg, to av disse for manglende skraping av is og et for kjøring mot skilting.

Denne meldingen ble publisert av politiet søndag klokken 10:44.