Forslag om massedeponi fremmes på nytt

Annonse

(Foto: Nei til massedeponier i Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim)

På forsommeren i år ble Øvre Bratsberg massedeponi foreløpig avvist i påvente av en helhetlig deponiplan for Trondheimregionen. Nå fremmer Kommunaldirektøren saken på nytt med anbefaling om oppstart av Øvre Bratsberg med omfattende 375 000 kubikk over en driftstid på fem år. Allerede denne uken skal saken opp i Areal – og Samferdselskomiteen, nå mobiliseres det igjen med underskriftskampanje mot disse planene.

Belastet transportstrekning

Både Utleirveien og Bratsbergveien er svært belastede transportstrekninger i forbindelse med de deponier som befinner seg i dette området. I tillegg anbefales et nytt , og enda større deponi lenger inn i Bratsberg – med samme transportstrekning med de tilhørende utfordringer med tanke på trafikksikkerhet; Bratsberg/ Rundhaugen med forventet deponert masse estimert til tolv millioner kubikk over 10 år.

Denne transporten vil naturlig nok gå over Nardo/Risvollan – Nidarvoll/Bratsbergveien og videre opp mot Bratsberg.

Fylkesmannen behandler i disse dager søknad fra Ramlo Sandtak AS om tillatelse til drift av Bjørka, som er et eksisterende deponi. Her gjenstår 346 000 kubikk. Her oppgir Ramlo at det vil bli ekstremt store trafikkbelastninger innen den oppgitte sluttdatoen.

Alt dette vil føre til økt trafikk i form av tungtransport på disse strekningene, noe som vil gå utover trafikksikkerheten både på Nardo og Risvollan, Nidarvoll og Bratsberg.

Mobiliserer underskriftskampanje

Onsdag 25 november 2020 skal saken opp i Areal – og Samferdselskomiteen. Nå mobiliseres det igjen i form av underskriftskampanje for å forhindre at kommunaldirektørens anbefaling i saken står uten motargument.

Slik vi oppfatter denne anbefalingen , så er alle våre innspill med tanke på bomiljø og ikke minst trafikksikkerhet – en faktor som ikke er tilstedeværende i betrakning av saker omhandlende deponier, og plassering av disse, heter det i oppropet om underskriftskampanjen.

 

Her kan du lese og signere oppropet!

 

 

 

Les også denne – «Nettmøte om trafikksituasjonen i Utleirvegen»