Ni nye smittede i Trondheim

Annonse

Én mann og åtte kvinner har testet positivt for korona det siste døgnet. Fire er kjente nærkontakter, tre er sannsynligvis smittet i utlandet, én er smittet i annen kommune og én har foreløpig uavklart smittekilde.

Aldersfordeling:

1 i 0-9 år
2 i 10-19 år
3 i 20-årene
3 i 40-årene

Berørte steder:

De som har vært innom aktuelle steder bes om å være obs på symptomer og ta en test på dag 7:

30.07.21
Ray ́s bar ca kl 22.00-00.30 (bør testes 06.08.21)

De som har vært innom aktuelle steder skal være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer:

30.07.21
Trondheim Camping (minigolf) ca kl 20.00-22.00

Vaksine

Det ble satt 1756 vaksinedoser i Trondheim tirsdag 3. august. I løpet av onsdag vil det passeres 200 000 vaksinasjoner.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

142 546 (85,4% av personer over 18 år og 68,7% av befolkningen) har fått første dose og 57 061 (34,2% og 27,5%) andre dose. I alt satt 199 607 doser.

Status for primære målgrupper for dose 1 p.t.:

40-44: Første dose 86,5% (11 470) og 18,0 % (2394) andre dose.
25-39: Første dose 71,0% (36 520) og 13,8 % (7121) andre dose.
18-24: Første dose 81,7 % (18 695) og 11,6% (2664) andre dose.
16-18: Første dose 982 og 62 andre dose. (Personer med spesiell risiko og de som fyller 18 år i 2021).
12-16: Første dose 30 og 5 andre dose. (Personer med spesiell risiko).

Restbehov for å nå 90 % dekning i hver aldersgruppe:
55-64: Gjenstående dose 2: 10 651 – får tilbud i uke 32.
45-54: Gjenstående dose 2: 17 514.
40-44: Gjenstående dose 1: 469. Dose 2: 9 545.
25-39: Gjenstående dose 1: 9 774. Dose 2: 39 173.
18-24: Gjenstående dose 1: 1 908. Dose 2: 17 939.

I alt: 106 975 doser hvorav 12 151 dose 1 og 94823 dose 2 for å nå 90 % i de respektive alderskohorter.