Fem nye smittede

Annonse

Tirsdag 22. juni ble det registrert fem nye smittede i Trondheim. Det dreier seg om fem menn. Tre har kjente nærkontakter, de siste to er sannsynligvis smittet i utlandet. 

Fire har milde sykdomsforløp, mens en har moderat sykdomsforløp.

Aldersfordeling:
2 i 0-årene
1 i 20-årene
1 i 30-årene
1 i 40-årene

Det ble gjennomført 461 tester tirsdag.

Vaksine

Det ble tirsdag også vaksinert på ettermiddag og kveld slik at sannsynligvis er ikke alle blitt registrert i SYSVAK ennå. Det ble satt forholdsvis mange andredoser i går; 852 registrert så langt. Det må settes ca. 5800 flere førstedoser før vi når 50% dekning i målgruppen 18+.

Dette målet kan kanskje nås i løpet av uken da kommunen vaksinerer også på lørdag førstkommende, det vil si i tilfelle tre dager før tidligere planer.

Gjennom media har det blitt kjent at pedagogisk personell bør prioriteres med inntil 10% av vaksineleveransene. Hvordan dette kan håndteres i Trondheim vil bli avklart senest torsdag 24. juni.

Status vaksinerte:
77 698 (46,5 % av personer over 18 år og 37,4 % av befolkningen) har fått første dose og 48 805 (29,2% og 23,5 %) andre dose. I alt satt 126 503 doser.
85+: Første dose 93,4 % ( 3337) og 90,8 % (3244) andre dose.
75-84: Første dose 98,4 % (9593) og 97,5 % (9507) andre dose.
65-74: Første dose 95,2% (16757) og 92,5 % (16274) andre dose.
55-64: Første dose 92,4 % (20292) og 31,9 % (7009) andre dose.
45-54: Første dose 41,9 % (11083) og 19,4 % (5144) andre dose.
40-44: Første dose 23,1 % (3064) og 11,3 % (1502) andre dose.
25-39: Første dose 18,8 % (9655) og 9,0 % (4623) andre dose.
18-24: Første dose 16,9 % (3866) og 6,5 % (1495) andre dose
16-17: Første dose 51 og 16 andre dose (personer med spesiell risiko)

Vaksinedoser som trengs for at 90 % skal ha fått første dose:
45-54: Gjenstående dose 1: 12 736
40-44: Gjenstående dose 1: 8 875
18-24: Gjenstående dose 1: 16 737
25-39: Gjenstående dose 1: 36 639
I alt: 176 663 (dose 1 og 2 for alle) hvorav 74 456 dose 1 og 102 207 dose 2. I tillegg kommer utenbys studenter.

Denne uka (uke 25) mottar Trondheim kommune 15 402 vaksinedoser.

De som er født i 1973 og 1974 fikk i går melding om at de kan bestille time for vaksinering. De resterende i aldersgruppen 45-54 vil få melding når det er deres tur til å bestille time. Også de som er eldre og tidligere har fått melding, som ennå ikke har bestilt time, kan gjøre det.