Tilstede for seniorene

Annonse

Bingovertene i full sving med forberedelser. (Foto: Nardo og omegn Frivilligsentral)

I påvente av at kafèen ved helse- og velferdssenteret på Risvollan skal åpne har frivilligsentralen satt i gang et prosjekt med hjelp av ungdommer fra valgfaget «Innsats for andre».

Nardo og omegn Frivilligsentral har satt i gang mange fine prosjekter de siste årene, som både engasjerer, inkluderer og bidrar til å skape møtesteder. Med frivillige som genuint ønsker å stille opp for andre, og med en svært dedikert daglig leder har frivilligsentralen gjort mye for mange i bydelen vår.

Et av prosjektene Sølvi Kailasanathan ved Nardo og omegn Frivilligsentral har satt i gang er Seniorkafè ved Risvollan Helse- og Velferdssenter, hvor frivilligsentralen også har sine lokaler. Her han hun fått god bistand av ungdommer fra valgfaget «Innsats for andre» som hjelper til med å gjennomføre dette.

– Jeg blir varm om hjertet når jeg ser at ungdommene tar initiativ til å dra i gang bingo, planlegge og gjennomføre det. De er genuint interessert i å være tilstede for seniorene i tillegg til å bidra til vaffelsteking, kaffekoking, servering og rydding, forteller den daglige lederen ved sentralen.

Godt samarbeid mellom ungdommene og de andre frivillige for å skape et godt møtested for seniorene. (Foto: Nardo og omegn Frivilligsentral)

Et gratis tilbud

Med støtte fra kommunen, og litt spons fra nærmiljøet så er dette et tilbud som er gratis. Dette gjør terskelen for å gjeste fredagskafèen lav, og ekskluderer ingen. Nettopp dette er et stort fokus for frivilligsentralen, nemlig at alle skal inkluderes.

(Foto: Nardo og omegn Frivilligsentral)

 

(Foto: Nardo og omegn Frivilligsentral)