Elever satt i karantene

Annonse

Onsdag ble et helt trinn ved Steindal Skole satt i karantene etter at Smittevernkontoret formidlet at de kan ha vært i kontakt med en som sannsynligvis er smittet med Covid-19. Den såkalte «ventekarantenen» gjelder både elevene og de ansatte i tilknytning til det aktuelle trinnet.

Ikke husstandene

Ifølge kommunens Smittevernkontor blir både elever og ansatte i tilknytning til det aktuelle trinnet ved skolen bedt om å gå i karantene inntil ny informasjon blir gitt. Karantenen gjelder ikke for husstandsmedlemmer eller foresatte til de berørte barn og voksne.

Tre nye smittede

Onsdag ble det registrert tre nye personer som har testet positivt for Covid-19 i Trondheim. Det er snakk om to kvinner og en mann.

En har foreløpig ukjent smittekilde, en er sannsynligvis smittet i en annen kommune av ukjent kilde og en er smittet av kjent nærkontakt. Alle har milde sykdomsforløp.

Aldersfordelingen er slik:

  • En person i 40-årene.

  • Et barn under 10 år.

  • En person i 30-årene.

Det ble gjennomført 1181 tester i Trondheim siste døgn.

 

Vaksine

Så langt har 16 265 personer i Trondheim fått første dose. 8 397 personer har mottatt dose nummer to.

Det er vaksine fra Pfizer som benyttes i Trondheim nå.

Viktig melding fra Smittevernkontoret

De som har vært innom stedene listet opp nedenfor bes om å være oppmersomme på symptomer, og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer da de kan ha vært eksponert for smitte.

Lørdag 20. mars 

Coop Obs City Syd kl. 17.30-18

Nille, Sirkus shopping kl. 14-17

Ark, Sirkus shopping kl. 14-17

Normal, Sirkus shopping kl. 14-17

 

Tirsdag 23. mars 

Rema 1000 Torvet kl. 08.30- 9.00

McDonalds Kongens gate kl. 09.00-09.30

De som har vært innom stedene listet opp nedenfor kan ha vært eksponert for en smittet personer og skal gå i karantene. 

Lørdag 20. mars 

Stoff og Stil Tiller

Kommunen ber deg sette deg opp til test så snart som mulig, i tillegg til på dag sju. Dersom testsvaret på dag sju er negativt kan du komme ut av karantene. Husstand skal være i ventekarantene til negativt svar på første test.