Smittet av kjente nærkontakter

Annonse

Torsdag 28. januar ble det registrert åtte nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim. Det ble  gjennomført 1257 tester i kommunen. I løpet av siste uke er 0,6 prosent av alle prøvene positive.

Av de åtte er det to kvinner og seks menn. Alle åtte er smittet av kjente nærkontakter og har milde sykdomsforløp.

Aldersfordelingen er slik:

  • To barn under ti år

  • To personer i 20-årene

  • Tre personer i 30-årene

  • En person i 50-årene

Det ble torsdag 28. januar gjennomført 1257 tester i Trondheim. I løpet av siste uke er 0,6 prosent av alle prøvene positive.

Berørte enheter

Grunnet en smittet person i en annen kommune er én avdeling ved Humlehaugen barnehage satt i karantene og og én avdeling ved Sætra idrettsbarnehage satt i midlertidig karantene.

Vaksine

2575 personer er så langt vaksinert mot covid-19 i Trondheim. 5 har fått sin andre dose.

Det har oppstått tekniske problemer med oppdatering av data i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Dette medfører at vaksinasjonstatistikk først oppdateres senere i dag.