Åpner opp for flere besøkende i kirkene

Annonse

Myndighetene har åpnet for at det igjen kan samles litt flere i kirkene våre. Dette feirer Nidelven Menighet med Høymesse i Hoeggen kirke førstkommende søndag. Den største endringen i smittevernreglene som gjelder slike tilstelninger denne gangen er det nye kravet fra Helsedirektoratet om «faste, tilviste plasser».

Antallsbegrensninger

For å ivareta dette på en god måte, har menigheten satt antallsbegrensningen til 70 deltakere ved høymessen. Det blir utdeling av nattverd der den enkelte sitter etter ny, forenklet ordning.

Den største endringen i smittevernreglene denne gangen er det nye kravet fra Helsedirektoratet om «faste, tilviste plasser».

  • «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende.
  • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene.
  • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

Nidelven Menighet opplyser via sine nettsider at det kreves påmelding til arrangementet på checkin.no.