Nytt bygg med høye miljøambisjoner

Annonse

Slik ser illustrasjonen av den nye Dybdahlsgården som er planlagt å ferdigstilles medio 2021.

KLP Eiendom har inngått avtale med Trym Næring AS om kjøp av Dybdahls veg 3-5 AS som eier Dybdahlsgården i Trondheim, et bygg under oppføring. Brutto eiendomsverdi på transaksjonen er 265 millioner kroner. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og det er ventet at bygget oppnår Energiklasse A og miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR med karakteren Excellent.

Ferdigstilles medio 2021

KLP Eiendom har inngått avtale med Trym Næring AS om kjøp av Dybdahls veg 3-5 AS som eier Dybdahlsgården i Trondheim, et bygg under oppføring. Brutto eiendomsverdi på transaksjonen er 265 millioner kroner.
Nybygget er foreløpig cirka 70 prosent utleid med Trym AS, IK Lykke Drift AS, NTNU Technology Transfer og Toma AS som leietakere. Estimerte leieinntekter for 2021 er i underkant av 15 millioner kroner – fullt utleid. Eiendommen er ventet å stå ferdig medio 2021 og overtakelse er planlagt en måned senere.

Spennende utviklingsområde

Dybdahlsgården er et nytt kontorbygg på Lerkendal. Eiendommen ligger midt i kunnskapsmiljøet i Trondheim, og er omgitt av institusjonene NTNU, Sintef, Trønderenergi, NINA og St. Olavs Hospital.
– Dybdahlsgården er et nybygg av høy kvalitet på en svært spennende kontorlokasjon. Nybygget vil bli liggende midt i det nye campusområdet for NTNU og vil være et fint supplement til våre andre bygg i området, sier Ruth Hege Falch Havdal, administrerende direktør i KLP Eiendom Trondheim.
Bygget er fordelt på fem kontoretasjer samt en sokkeletasje, og har et areal på cirka 8.300 kvadratmeter. Videre vil eiendommen romme en dagligvarebutikk samt en felles personalrestaurant. I sokkeletasjen finner vi blant annet parkeringskjeller, felles innendørs (el) sykkelparkering og garderobe med dusjfasiliteter.

 

 

Høye miljøambisjoner

Prosjektet har høye miljøambisjoner, og det er ventet at bygget oppnår Energiklasse A og miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR med karakteren Excellent.
– Vi er godt fornøyd med å øke vår eksponering i Trondheim med et høykvalitets miljøbygg med solide leietakere, sier Gunnar Gjørtz som er administrerende direktør i KLP Eiendom.

Trøndersk eiendomsutvikler

Det er det Trondheimsbaserte eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym som står bak selskapet som nå selger Dybdahlsgården til KLP. Trym Næring AS har stått for utviklingen av prosjektet, og det er Trym Bygg AS som står for oppføringen av bygget.

– Vi har hatt høye ambisjoner for utviklingen av Dybdahlsgården, både med tanke miljø, funksjon og byggekvalitet. Vi er derfor stolte over å overlate en flott, topp moderne og miljøvennlig næringseiendom til en profesjonell eier og forvalter. Vi gleder oss til å flytte inn i Dybdahlsgården som leietaker hos KLP, og retter nå fokuset mot våre øvrige utviklingseiendommer, sier Thor Håvard Brekke, daglig leder i Trym Næring.

Både Havdal og Brekke, som har representert hver part frem mot signering av avtalen, er fornøyd med prosessen og ser frem til bygget er ferdigstilt.