Nesten tretti nye smittetilfeller

Annonse

Fredag fikk 28 personer i Trondheim påvist covid-19. Samme dag ble det gjennomført 885 tester. På samme tid er vaksineringen i gang, selv om antallet som har fått den første dosen er lavt sammenlignet med andre land.

Ukjent smitte

20 smittede har kjente nærkontakter, mens to har ukjent smittekilde. For seks personer skal smittesporing være påbegynt, men fortsatt uavklart. To av personene er smittet i utlandet. Av de smittede er 18 menn og 10 kvinner. Samtlige har mildt sykdomsforløp. Kommunale enheter som er berørt er ifølge Trondheim Kommunes pressemelding lørdag BFT Omsorgsenheten.

Aldersfordeling:

  • 1 person under ti år

  • 5 personer i 10-årene

  • 9 personer i 20-årene

  • 6 personer i 30-årene

  • 3 personer i 40-årene

  • 3 personer i 50-årene

  • 1 person i 60-årene

Vaksinering

Vaksineringen mot covid-19 er nå godt i gang. 502 vaksinasjoner er nå registrert i det nasjonale vaksineregisteret, SYSVAK. Det gjøres oppmerksom på at oppdatering i SYSVAK er noe forsinket, slik at det reelle antallet som er vaksinert er høyere. Myndighetene har blitt utsatt for kritikk for at vaksineringen utføres i et for lavt tempo, sammenlignet med de tallene som opplyses fra andre land.