Nå haster det om du vil delta på gudstjeneste julaften

Annonse

Jula nærmer seg og feiringen i år blir annerledes også i kirkene våre. I Trondheim er det et begrenset antall plasser og obligatorisk påmelding til gudstjenestene. Dette gjelder også for Nidelven menighet med kirkebyggene Tempe kirke, Hoeggen kirke, Leira kapell og Bratsberg kirke.

Begrenset antall

Det er innført obligatorisk påmelding til alle gudstjenester i Trondheim. Det øverste antallet deltakere er 50, men samtidig er det krav om 2 meter avstand i alle retninger ved salmesang. Ved gudstjeneste og begravelse i Nidelven menighet vil det derfor være forskjellig maksimalt deltakertall avhengig av størrelse og utforming på kirken.

Skal du på gudstjeneste må du melde deg på. Påmeldingen til gudstjenester skjer gjennom en løsning som heter Checkin. Den enkleste måten å komme dit på, er å klikke på fanen kalender på hjemmesiden til Nidelven menighet og videre på den gudstjenesten du vil delta i. Alternativ kan du gå direkte til checkin.no og søke opp gudstjenesten der.

Når maksimalt antall deltakere er nådd, vil det ikke være mulig for flere å melde seg på den aktuelle gudstjenesten. For kirkene i Nidelven Menighet er det med 2-metersregelen følgende tall som gjelder ved gudstjeneste:

Tempe kirke: 25 deltakere
Leira kapell: 30 deltakere (når skillevegg er åpnet)
Bratsberg kirke: 50 deltakere
Hoeggen kirke: 50 deltakere

 

Nye Nidelven Menighet består av disse fire kirkene.

 

Så om du vil delta ved gudstjeneste på julaften anbefaler vi å melde deg på i dag!