Et ønske om å hedre en ildsjel

Annonse

 

I enhver bydel og i alle nærmiljø finnes det ildsjeler som legger ned en innsats for andre, og Nardo er intet unntak. Det etableres derfor en ny kåring som har fått tittelen «Årets Bydelssjel Nardo» for å kunne hedre noen av de som vier store deler av sin tid til å engasjere seg i bydelen.

Nominere din kandidat

På Nardo og omegn er det mange som gjør en frivillig innsats til det beste for andre, så det er mange gode kandidater til å motta en slik utmerkelse. For at juryen skal ha et godt grunnlag til å plukke ut årets vinner er det ønskelig at beboerne i bydelen nominerer sin kandidat, og begrunner hvorfor de mener at vedkommende fortjener å vinne denne prisen. Mange fine potensielle vinnere er kommet inn som forslag så langt, og alle kan nominere sin kandidat frem til 1. desember.

Kåring av vinner

Før jul vil det bli kåret en vinner av denne nye utmerkelsen. Målet er at dette skal være en pris som skal deles ut hvert år for å hedre noen som har gjort en innsats i nærmiljøet sitt, og som har gjort seg fortjent til tittelen. Det vil alltid være opp til leserne og beboerne i bydelen å komme med kandidater. Vinneren vil plukkes ut av en jury bestående av fem personer med tilknytning til bydelen.

 

Send oss din kandidat før 1. desember.

Klikk her for å benytte skjema!

Eller send din kandidat med begrunnelse på mail til: kontakt@nardoposten.no