Å gjøre en innsats for andre

Annonse

Mathea, Tiril og Amanda solgte kaffe og muffins på Nardo Centeret i forbindelse med OD-dagen.

 

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Hvert år velger tusenvis av elever i Norge å gi en dag av sin skolegang for å gi utdanning til ungdom i andre deler av verden. I år går støtten fra OD-dagen til livsmestringskurs for ungdom i og rundt flyktningeområder i Nord-Uganda. Vi møtte tre elever fra Sunnland Skole ved Nardo Centeret torsdag hvor de var i gang med salg av kaffe, saft og muffins til inntekt for den gode saken.

Blodig og brutal borgerkrig

Nesten en million mennesker fra Sør-Sudan har flyktet over grensen til Uganda fra en blodig brutal borgerkrig. Mange har traumatiske opplevelser, og sliter med vanskelige tanker i lang tid. Verden er full av usynlige grenser, og det er ofte vanskelig når ulike grupper som ikke kjenner hverandre skal leve sammen. Å komme til et nytt land er ikke alltid enkelt, og konflikter kan lett oppstå.

Ungdom som har flyktet fra alt, mister også skolegangen sin. Dette skaper grenser for hvor langt en kan nå i livet. Mange får ikke nødvendig kunnskap, og det blir vanskelig å skaffe seg en jobb og en inntekt.

En innsats for andre

Mathea Sagmyr Sunde, Tiril Søberg Mjaaland og Amanda Ernestaite er elever ved 10. trinn på Sunnland Skole. I forbindelse med årets OD-dag hadde de plassert seg på Nardo Centeret med salg av muffins, saft og kaffe til inntekt for årets sak. De synes det er fint å kunne gjøre en innsats for å hjelpe andre.

 

 

Traumebearbeiding, dialog og utdanning

De innsamlede midlene fra årets Operasjon Dagsverk er ment å brukes til livsmestringskurs for ungdom i og rundt flyktningeområder i Nord-Uganda, dette består av tre deler.

Traumebehandling

Mange unge på flukt blir utsatt for vold og overgrep. Dette gjør at både skolen og hverdagen kan bli vanskelig å håndtere. Prosjektet tilbyr gruppeterapi ogsamtaler for ungdom som sliter med vanskelige opplevelser.

Dialog

Ungdom som har flyttet til Nord-Uganda lever side om side med lokalbefolkningen. Prosjektet skal jobbe for at de to gruppene skal bli kjent og forstå hverandre bedre, for å unngå konflikter. Programmet er designet slik at ungdommene skal spre denne kunnskapen videre.

Utdanning

Uten grunnleggende utdanning har du få muligheter i livet. Prosjektet skal gi lese- og skriveopplæring, og opplæring i et yrke. Med utdanning kan ungdom selv skape seg en bedre fremtid.

På flukt fra krig er livet fullt av hindringer. Operasjon Dagsverk skal gi 10 200 ungdommer en rettferdig sjanse, og torsdag gjorde Mathea, Tiril og Amanda sin innsats!