Noen dagers kaos i trafikken

Annonse

Det har tidvis vært trafikale utfordringer på kveldstid i området rundt Nardosletta de siste dagene grunnet arbeidet med legging av ny asfalt.

Siden mandag denne uken har det tidvis vært trafikale utfordringer på fylkesvei 6658 ved Nardosletta og videre mot Risvollan grunnet legging av ny asfalt i regi av Trøndelag Fylkeskommune. I forbindelse med dette har det oppstått lange køer og mye venting på enkelte av strekningene, dette har spesielt gått utover kollektivtrafikken i området.

Tungt belastet strekning

Fylkesveien fra Nardolokket, eller Nardokrysset som man kjenner det best som fra gammelt av er en tungt belastet veistrekning. På dagtid er det hyppige kollektivavganger og stor trafikk av tyngre kjøretøy i tillegg til alle personbilene som trafikkerer strekningen. Dette utgjør utfordringer på mange ulike nivå i form av både støy, sikkerhet og andre ulike aspekter, men det skaper også en enorm slitasje på underlaget. Dette har i lang tid vært i en forferdelig forfatning med store skader i asfaltdekket og stedvis veldig sporete kjørebane. Denne uken legges det ny asfalt i regi av Trøndelag Fylkeskommune, noe som har ført til tidvis store trafikale utfordringer på Nardosletta og lang ventetid for passering både for kollektiv- og personbiltrafikk.

 

 

Første del av uken

Ifølge Trøndelag Fylkeskommunes hjemmesider er det planlagt at dette arbeidet skal utføres i perioden fra mandag til onsdag i tidsrommet mellom klokken åtte på kvelden og seks på morgenkvisten. Der opplyses det at trafikkavviklingen vil skje med manuell dirigering og bruk av ledebil. Etter det vi kjenner til har arbeidet startet opp litt tidligere om kveldene disse dagene.

 

 

Kapasitet og tilgjengelighet

Ved Nardo Centeret har store deler av maskinparken som blir benyttet under asfalteringsjobben hatt base på ettermiddag og kveld. Dette har skapt trengsel i kapasiteten ved parkeringsplassen og redusert fremkommeligheten og tilgjengeligheten til de ulike bedrifter og tjenester ved bydelssenteret. Kunder har måttet vente i opp mot en halvtime både på å komme seg inn til senterets parkeringsplass, samt ut derfra grunnet de pågående arbeidene og maskinenes disponering av over halvparten av p-plassen. Noen av de vi har snakket med har vist både frustrasjon og fortvilelse over dette.

 

Store deler av parkeringsplassen ved Nardo Centeret har vært utilgjengelig under asfaltarbeidene de siste dagene.

 

Gangfeltet langs innkjøringen og parkeringsplassen ved Nardo Centeret var onsdag kveld sperret for de myke trafikantene i forbindelse med arbeidet på fylkesveien.

 

Har du meninger om avviklingen av dette arbeidet?

Send oss gjerne en mail til: kontakt@nardoposten.no