Med foreldrene på banen

Annonse

Familien Storrøseter Stolpnes hadde tatt turen til Ottisbanen lørdag ettermiddag.

Med strenge og nødvendige restriksjoner er fotballbanene i bydelen åpnet opp for aktivitet igjen til stor glede for mange. På Othilienborgbanen er det nå inndelt i seks soner hvor det tillates ballspill i henhold til fotballforbundets Koronavettregler. Lørdag hadde Isak og Odin som til vanlig spiller for Utleira IL tatt turen til banen sammen med sine foreldre.

Hele familien

Familien Storrøseter Stolpnes var i full aktivitet lørdag ettermiddag, og Isak synes det er bra at banen endelig er åpen igjen. Selv om både han og storebror Odin til vanlig spiller for Utleira IL så er det Othilienborgbanen som er deres nærmeste fotballbane. De har begge tidligere spilt for klubben, men er nå blitt så gamle at Othilienborg ikke lenger har tilbud i deres årsklasser. Både Marte Storrøseter og Eivind Stolpnes så ut til å kose seg sammen med sønnene med litt felles fysisk aktivitet.

 

Hyppige kontroller

For å ivareta smittevern er det fra Norges Fotballforbund utarbeidet såkalte «Koronavettregler». Dette er helt klare retningslinjer for hva som tillates av aktivitet og hvordan de som velger å benytte banen skal forholde seg. Othilienborg IL har i tråd med dette delt inn banen i seks soner adskilt med franskgjerder og sperrebånd. Her tillates det maks fire barn og en voksen i hver sone, og regelverket sier at det alltid skal være en voksenperson tilstede når barn har aktivitet i en sone. Barn som ikke har voksenpersoner tilstede vil bli bortvist i henhold til bestemmelsene. Det er heller ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre i tillegg til at det ikke er lov til å ha keeper som tar ballen med hender.

Viktig å overholde reglene

Sportslig leder i Othilienborg IL, Kai Åge Årseth forteller at så langt har det gått fint for seg med den aktiviteten som har forekommet, men understreker viktigheten av at reglene følges.

– Hvis vi skal kunne ha denne aktiviteten er det veldig veldig viktig at alle nå følger opp dette. Snakk med barna om de regler som gjelder. Vi kommer til å ha hyppige kontroller og ser vi at dette ikke overholdes vil dette gå utover alle ved at vi stenger ned banen helt.

Han forteller videre at reglene som er utarbeidet av fotballforbundet henger synlig i alle soner og ellers rundt banen.

 

Sportslig leder i Othilienborg IL, Kai Åge Årseth.

Anbefaler familiebasert aktivitet

Othilienborg IL sin bane er åpen for uorganiserte treninger for sine medlemmer. De anbefaler familiebasert aktivitet i tillegg til at de også skal gjennomføre organiserte treninger på tirsdager og torsdager fra 17-20 samt fredag og søndag 18-20. Da er banen stengt for all annen aktivitet.