Stort engasjement rundt Fuglmyra

Annonse

(Foto: Cecilie Klüver)

Et omstridt forslag om et skianlegg i Estenstadmarka, nærmere bestemt i området rundt Fuglmyra, Steintrøa og Lohove har ført til en rekke debattinnlegg både på sosiale medier og i Adresseavisen. Dette er et område bestående av stort sett urørt natur og benyttes av mange både sommer og vinter.

Yndet som turområde

På grunn av beliggenheten er det aktuelle området unikt i Estenstadmarka, fordi det er et av de få områdene som både er flatt og lett tilgjengelig. Det er mye brukt av barnefamilier, barnehager, eldre og andre som ikke er hundre prosent friske og raske til beins. Det planlegges nå blant annet asfalterte rulleskiløyper, skistadion med høyttalere og muligheter for skiskyting. I dette området er det nå turstier, skiløyper, uberørt natur og et rikt dyreliv.

Langvarig prosess

Etter hva Nardo-Posten erfarer er prosessen rundt det aktuelle skianlegget blitt jobbet med i noen år på ulike nivå, både hos de idrettslag dette berører og hos byens politikere.  I saksprotokollen for «Næranlegg Øst – loklisering av skianlegget» fra 2017 heter det følgende;

– Bakgrunn: Sju idrettslag på østsida av byen har inngått et samarbeid og dannet “Anleggsutvalget for næranlegg øst”. Deres arbeid er forankret i en intensjonsavtale om en felles etablering av et skianlegg i Strindamarka. Hensikten med næranlegget er å legge bedre tilrette for vinteraktiviteter, primært for idrettslagene på østsiden av byen. Dette for å redusere behovet for å reise til Granåsen og andre løyper/anlegg i Bymarka. Anlegget planlegges også tilrettelagt for sommeraktiviteter, med fokus på skiidrett. Anleggsutvalget skriver i sin rapport at anlegget minimum skal legge til rette for og tjene følgende formål:

 

  • Skirelatert aktivitet sommer og vinter
  • Kapasitet for 200-250 barn og unge på trening samtidig
  • Tilkobling til eksisterende løypenett
  • Rulleskiløype på minimum 2,5 km
  • Fellesbygg på 300 kvm fordelt på to plan med mulighet for utvidelse
  • Skileikområde
  • Mulighet for mindre hoppbakker
  • Start-og målområde for orientering
  • Start-og målområde for terrengløp
  • Mulighet for frisbeegolf

For å sikre raskest mulig oppstart for aktivitet bør anlegget kunne bygges ut i etapper. Anleggsutvalget for Næranlegg øst gjennomførte en egen mulighetsstudie for lokalisering av næranlegg øst i 2014. I denne studien konkluderte de med Steintrøa som ønsket lokalisering.

Les saksdokumenter her!

 

Engasjementet fortsetter

Med den siste ukens mange leserinnlegg i Adresseavisen er det ingen tvil om at dette er et tema som både engasjerer og berører mange. Vi vil derfor komme tilbake med mer om denne saken i tiden som kommer.