Motorsykkel veltet på Omkjøringsvegen

Annonse

Det var like etter fotoboksen i sørgående retning av Omkjøringsvegen ulykken fant sted.

Fredag ettermiddag klokken kvart på tre meldte Politiet i Trøndelag om en MC som hadde veltet i sørgående felt av Moholtlia. Det var like etter fotoboksen på Omkjøringsvegen ulykken fant sted. Det ble stans i trafikken et øyeblikk, men trafikken fikk fort en rolig flyt i det venstre feltet.

Nødetatene kom raskt til stedet representert av både politi, brann og helse. Det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Føreren av motorsykkelen ble fraktet til St. Olavs Hospital med ambulanse, og brannvesenet gjorde tiltak mot oljesølet som oppsto ved veltet.

Fredagstrafikken ble naturlig nok berørt av hendelsen, og trafikken beveget seg sakte i ett felt i en lengre periode etter ulykken.